Risk & Credit

Vieme, s kým obchodujete, viete to aj Vy?

Vzťahy s novými zákazníkmi sú vždy spojené s rizikom, že majú inú predstavu o tom, čo je dôležité, ako napríklad potreba platiť faktúry načas alebo vôbec. Môžu si tiež myslieť, že častý prevod veľkých súm peňazí do malej lekárne v odľahlej púštnej dedine je úplne legitímny a nijako podozrivý.

Riadenie rizík a úverov je o tom, aby ste vedeli, s kým obchodujete, a predišli tak nepredvídaným hrozbám pre vaše podnikanie. Dôveryhodné a špičkové riešenia spoločnosti Dun & Bradstreet v oblasti riadenia finančných a úverových rizík sú prispôsobené tak, aby ste mali všetko pod kontrolou, vyhli sa nepríjemným prekvapeniam a našli nové obchodné príležitosti.

Kreditné informácie

Online prístup k úverovým a finančným informáciám o spoločnostiach na lokálnom trhu, ako aj v Európe a na svetových trhoch. Kreditné reporty Dun & Bradstreet sú založené na popredných ratingových modeloch na trhu. Sú prispôsobené tak, aby vám pomohli udržať finančnú kontrolu.

Riadenie úverového rizika

Naše konektory API pre riadenie úverových a finančných rizík vám poskytujú prístup k finančným informáciám a hodnoteniam úverových rizík v reálnom čase. Vďaka integrácii s vašimi vlastnými systémami a úplnému prispôsobeniu vašim špecifickým potrebám je prístup API najefektívnejším spôsobom, ako spracovať portfóliá viac ako 50 000 zákazníkov ročne.

Riešenia pre kreditné rozhodovanie

Väčšina rozhodnutí o úvere je jednoduchá, ale náročná na zdroje. Okrem toho čas potrebný na spracovanie môže prispieť k strate obchodu, pretože zákazník počas čakania vychladne. Služby spoločnosti Dun & Bradstreet v oblasti rozhodovania o úveroch sú založené na našich vysoko presných skóringových modeloch, ktoré vám umožňujú poskytovať úvery zákazníkom s nízkym rizikom priebežne bez manuálneho zapojenia.

Compliance & AML

API prístup k registrom spoločností a databázam AML, komplexná kontrola totožnosti a rozsiahle integrované systémy upozornení. Dôveryhodné pre banky a veľké spoločnosti na celom svete. Naše riešenia Compliance & AML pomôžu vašej firme zostať na správnej strane zákona a vyhnúť sa zapleteniu s pochybnými obchodnými partnermi a zákazníkmi.