Aktuálne informácie o scoringu a využívaní služieb Dun & Bradstreet v súlade so sankciami voči Rusku. Viac informácií

Spoločnosti spolupracujúce s Dun & Bradstreet

Od malých podnikov po globálnej korporácie - Dun & Bradstreet pomáha rásť a prosperovať

Prečítajte si viac
Datenschutz und Datensicherheit

Dun & Bradstreet spracováva informácie o všetkých podnikateľských subjektoch a k nim naviazaných subjektoch na Slovensku a v Českej republike, ktoré sa na podnikateľské činnosti týchto subjektov podieľajú.

Ide predovšetkým, no nie však výhradne, o verejne dostupné dáta spoločníkov alebo majiteľov, konateľov, členov štatutárnych a kontrolných orgánov právnických osôb a zverejnené dáta iných podnikateľských subjektov, ktorým bolo pridelené IČO podľa právneho poriadku danej krajiny.

Detailné informácie o spracovaní sú verejne k dispozícii na www.dnb.com/sk-sk/privacy.