D&B Direct for Finance

Zlepšite svoje obchodné výsledky rýchlejším a kvalifikovanejším rozhodovaním

Poskytnite okamžité dáta svojim tímom

Znížením úverového rizika a okamžitou identifikáciou lepších obchodných príležitostí môžete zlepšiť tok hotovosti. Urobte to synchronizáciou toku informácií vo všetkých vašich finančných systémoch. D&B Direct for Finance zjednoduší vaše obchodné rozhodnutia a prinesie kvalitnejšie výsledky.

 • Automatické aktualizácie a alerty v reálnom čase prostredníctvom rozhrania API
 • Univerzálne D-U-N-S® Number
 • Integrované dáta v účtovných systémoch a systémoch ERP
 • Synchronizovaný tok informácií vo všetkých vašich finančných systémoch
 • Globálne dáta o platobnom správaní Paydex ®
 • Zlepšený cash flow prostredníctvom kombinovaného hodnotenia rizík a príležitostí
Finanční profesionáli potrebujú štruktúrované dáta

Zamerajte sa na svoje dáta a dosiahnite rast vďaka finančným prehľadom

Každý deň vaše interakcie so zákazníkmi generujú nespočetné množstvo dátových bodov. Vaše podnikové systémy zachytávajú a analyzujú čoraz viac týchto skúseností - ale nakoľko sú všetky tieto údaje relevantné? Nakoľko spoľahlivé a cielené sú získané poznatky? Zavádzajúce údaje budú mať za následok zlé rozhodnutia, ktoré následne poškodia vaše predajné cykly.

Integrujte svoje systémy so systémom D&B Direct for Finance a prekonajte prekážky spojené so zle organizovanými údajmi. Získajte presné, štruktúrované a dôkladné údaje a aktivujte zrýchlený obchodný rast. Nakoniec vám pomôžeme skoncovať so zlými rozhodnutiami.

DaaS je ďalším vývojovým stupňom financií založených na údajoch

S rastúcou zložitosťou údajov je pre finančných odborníkov výzvou pochopiť stav svojich organizácií v mnohých rôznych zdrojoch údajov, systémoch a územiach. D&B Direct poskytuje integráciu údajov ako služby v reálnom čase, ktorá znižuje zložitosť a pomáha preklenúť tieto medzery. Umožňuje lepšie riadenie rizík, aktiváciu nových predajov a podporu rastu v rámci celého podniku. Zároveň zlepšite svoje peňažné toky znížením úverového rizika, identifikáciou príležitostí a automatizáciou rozhodovania. Služba Data-as-a-Service sa poskytuje prostredníctvom moderného rozhrania API.


Zistite viac informácií na portáli D&B Direct pro developerov

Prečo si vybrať D&B Direct for Finance?

Synchronizovaný tok informácií v reálnom čase medzi finančnými systémami
Zefektívnite a skráťte svoje procesy due diligence
Pristupujte ku všetkým relevantným údajom v rámci vašich systémov ERP a účtovných systémov
Automatizujte rozhodnutia o riadení rizík, pohľadávok a vymáhania pohľadávok

Prehľad funkcií D&B Direct for Finance

 • Integrované dáta v účtovných systémoch a systémoch ERP
 • Prístup ku globálnemu D&B Data Cloud
 • Zlepšenie cash flow vďaka kombinovanému hodnoteniu rizík a príležitostí
 • Zautomatizujte rozhodnutia na riadenie rizík, pohľadávok a priorít inkasa
 • Efektívny proces due diligence pre nové obchody a akvizície
 • Transformujte finančné oddelenie do pozície "deal movers"
 • Hromadný pohľad na hodnotenie rizík a príležitostí
 • Jedinečné D&B D-U-N-S® Number
 • DaaS - Data as a service
 • Integrácia v reálnom čase
 • Globálne dáta o platobnom správaní Paydex®
 • Viac ako 5 miliónov aktualizácií denne
 • Synchronizovaný tok informácií naprieč všetkými vašimi finančnými systémami
 • Globálne pokrytie monitorovaním
 • IIntuitívne API, dokumentácia a skúšobná verzia
 • Dostupné aktualizácie od stoviek miliónov subjektov

Spoločnosti, ktoré sa rozhodli pre Dun & Bradstreet

Naše riešenia pomáhajú aj týmto spoločnostiam

Vyberte si z našich riešení