Third Party Risk
D&B ESG Intelligence Využite informácie o kritériách ESG na riadenie rizík a zvýšenie odolnosti dodávateľského reťazca Chcete sa dozvedieť viac?

Identifikujte ESG riziká vo svojom dodávateľskom reťazci

Majte prehľad o výkonnosti vášho dodávateľského reťazca v súvislosti s kritériami ESG.

Monitorujte ESG riziká a zapojte dodávateľov

Aktívne monitorujte vysoko rizikových dodávateľov a identifikujte oblasti, v ktorých sa dodávatelia môžu zapojiť.

Merajte a reportujte ESG kritériá

Splňte požiadavky na podávanie správ a dodržiavanie predpisov v oblasti ESG.

Vyberte si z našich riešení