D&B Finance Analytics

Nová výkonná platforma Dun & Bradstreet pre procesy credit-to-cash na báze umelej inteligencie

Risk & Credit


Riaďte úverové a pohľadávkové riziko, aby ste lepšie minimalizovali nedobytné pohľadávky, znížili dobu splatnosti pohľadávok a zlepšili cash flow.

Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti


Automatizujte väčšinu manuálneho rozhodovania, monitoringa, párovania dát a komunikácie so zákazníkmi.

Zlepšenie zákazníckej skúsenosti


Poskytnite svojim zákazníkom online portál, ktorý im umožní prístup k ich aktuálnym dátam o pohĺadávkach a možnosťou platby online.

Credit Intelligence

Credit Intelligence je škálovateľná platforma, ktorá poskytuje všetko od komplexných úverových správ až po úplnú automatizáciu úverov. Používatelia majú jednoducho prístup k globálnym úverovým výkazom, ktoré obsahujú proprietárne úverové skóre a hodnotenia spoločnosti Dun & Bradstreet, alebo môžu jednoducho implementovať automatické rozhodovanie a kontroly účtov.

Vďaka svojim globálnym možnostiam správy portfólia vám Credit Intelligence pomôže porozumieť celkovej expozícii naprieč vašou základňou klientov. Môžete získať prehľad o úverovom riziku a rýchlo získávať zákazníkov, nastaviť správne podmienky, porozumieť prepojeniu so zákazníkmi, dostať zaplatené včas a pomôcť zlepšiť cash flow.

Receivables Intelligence

Receivables Intelligence je platforma poháňaná umelou inteligenciou, ktorá vám umožní výrazne zlepšiť credit-to-cash proces kombináciou elektronickej fakturácie, inkás, platieb a správy hotovosti. Jeho výkonná automatizácia umožňuje automatizované stratégie založené na riziku, segmentáciu portfólia a digitálnu fakturáciu.

Receivables Intelligence sa navyše ľahko používa a ľahko implementuje – vyžaduje minimálnu podporu IT. Ľahko sa integruje so všetkými hlavnými nástrojmi na plánovanie podnikových zdrojov (ERP) a rýchla implementácia pomocou špecializovanej flexibilnej podpory. Je to jediné riešenie správy aktív a pohľadávok, ktoré bezproblémovo integruje údaje Dun & Bradstreet do vašich procesov pre konverziu úverov v hotovosť.

Založené na kreditných dátach, ktorým môžete dôverovať

Dôverujte jednému z globálnych lídrov v oblasti dát a analytiky obchodného rozhodovania, ktoré pomôžu vašej spoločnosti transformovať finančné operácie. Data Cloud poskytuje najkomplexnejšie údaje o obchodnom rozhodovaní na svete a analytické pohľady na stovky miliónov subjektov. D&B Finance Analytics zahŕňa vlastnícke skóre rizika Dun & Bradstreet, vrátane nástrojov D&B PAYDEX®, D&B® Failure Score a D&B Viability Rating®. Dun & Bradstreet je okrem toho popredným poskytovateľom verejných podaní vrátane bankrotov, rozsudkov, záložných práv, súdnych sporov a podaní v rámci jednotného obchodného zákonníka (UCC) na podporu ďalšej hĺbkovej analýzy. Disponujeme tiež jednou z najväčších globálnych databáz o platobných informáciách. Preto sa spoločnosti všetkých veľkostí po celom svete spoliehajú na spoločnosť Dun & Bradstreet.

Spoločnosti, ktoré sa rozhodli pre Dun & Bradstreet

Naše riešenia pomáhajú aj týmto spoločnostiam

Vyberte si z našich riešení