Third Party Risk
D&B Risk Analytics Riešenie založené na umelej inteligencii pre tímy zaoberajúce sa dodávateľským reťazcom a dodržiavaním predpisov compliance, ktoré chcú inteligentne zmierniť nákladné riziká dodávateľského reťazca.

Screening dodávateľov

Efektívne preverujte svojich dodávateľov z hľadiska sankcií a sledovaných osôb, osôb osobitného záujmu a negatívnych zmienok v médiách.

Monitoring a upozornenia

Prijímajte priebežné oznámenia o nestabilite dodávateľov skôr, ako dôjde k narušeniu vášho dodávateľského reťazca, vďaka aktualizáciám takmer v reálnom čase.

Reporting a analýza

Vytvárajte prehľady hodnotiace vaše portfólio z hľadiska aktivít spojených s finančnými rizikami, stavu diverzity a dokonca aj využitia, napríklad subjektov, ktoré treba opätovne preskúmať.

Vyberte si z našich riešení