D&B Onboard Naše kvalitné globálne údaje vám zabezpečia súlad s právnymi predpismi a zároveň aj s vašimi internými predpismi compliance

Majte prehľad o tom, s kým obchodujete

Naše vysokokvalitné globálne dáta vám zabezpečia súlad so zákonom a zároveň splnenie interných predpisov o compliance

 • Identifikácia vášho obchodného partnera prostredníctvom webového rozhrania
 • Stovky miliónov spoločností na celom svete
 • Globálne hodnotenie rizík
 • Globálne údaje o skutočných vlastníkoch ("UBO data")
 • Kontrola politicky exponovaných osôb (PEP), sankčných zoznamov a negatívnych správ v médiách
 • Dokumentácia a archivácia vykonaných vyšetrovaní
Zvýšte svoje predaje vďaka nášmu globálnemu onboardingu

Dodržiavajte svoje interné zásady a procesy. Minimalizujte regulačné a reputačné riziká a začnite pracovať s klientmi rýchlejšie.

Štyri jednoduché kroky k úspechu:

1. Začnite tým, že určíte, či chcete preveriť nového zákazníka alebo dodávateľa.

2. Identifikujte jednu alebo viac protistrán, t. j. spoločnosť alebo osobu, ktorú chcete prešetriť. Aplikácia potom ponúkne informácie o dodržiavaní predpisov z rôznych zdrojov, ako sú zoznamy sankcií, médií a PEP.

3. Pridajte poznámky o vlastných posúdeniach - kategorizácie, poznámky k upozorneniam atď.

4. Každé posúdenie sa v systéme archivuje (dátum a čas) a je plne dohľadateľné k zamestnancom, ktorí proces spracovali. Portfólio kontrol možno sledovať v určených intervaloch, čím sa zabezpečia a zautomatizujú procesy oddelenia.

Prečo si vybrať D&B Onboard?

Získajte priamy prístup ku globálnym sankčným zoznamom
Evidujte históriu vyhľadávania na účely compliance, s časovou pečiatkou
Vyhľadávajte dáta a pridávajte do systému vlastné poznámky
Robte rýchlejšie rozhodnutia o compliance vďaka podrobným znalostiam o svojich zákazníkoch

Prehľad funkcií systému D&B Onboard

 • D-U-N-S® Number - overenie a jasná identifikácia spoločnosti
 • Preverenie sankčných zoznamov
 • Preverenie rizikovosti krajiny
 • Burzy - či a kde sa so spoločnosťou obchoduje
 • Informácie o regulovaných spoločnostiach
 • PEP - predstavitelia spoločnosti v politicky exponovaných pozíciách
 • Negatívne informácie v médiách
 • Dokumentácia a archivácia vykonaných vyšetrovaní
 • Preverenie manažérskych pozícií v spoločnosti
 • Obchodný prehľad - štatút spoločnosti a jej právna forma
 • Kreditné informácie - úverové správy o spoločnosti
 • Online nástroj - nie je potrebná inštalácia ani znalosť IT
 • Denné aktualizácie
 • Flexibilná konfigurácia produktu

Spoločnosti, ktoré sa rozhodli pre Dun & Bradstreet

Naše riešenia pomáhajú aj týmto spoločnostiam

Vyberte si z našich riešení