Ochrana a zabezpečenie údajov v Dun & Bradstreet

Vaše dáta, v našej starostlivosti, pod vašou kontrolou

Tu sa môžete dozvedieť akým spôsobom Dun & Bradstreet nakladá s vašimi údajmi, alebo ako požiadať o údaje uložené o vašej spoločnosti alebo o vás osobne.

V spoločnosti Dun & Bradstreet pristupujeme k ochrane osobných údajov a nakladaniu s nimi veľmi vážne. Naša obchodná činnosť podlieha, okrem iných právnych noriem aj Všeobecnému nariadeniu o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation, skrátene GDPR) – jednému z celosvetovo najprísnejších platných predpisov v oblasti ochrany osobných údajov. Neustále tiež spolupracujeme s dozornými úradmi v oblasti ochrany osobných údajov.

Tieto stránky zohľadňujú primárne problematiku v Slovenskej republike, problematiku za celú skupinu Dun & Bradstreet Europe nájdete tu

 

Všeobecné informácie o ochrane osobných údajov (PDF)

Ako nás môžte kontaktovať?

Ako nás môžte kontaktovať?

Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich informácií o ochrane osobných údajov alebo informácií, ktoré o vás uchovávame, kontaktujte nás na:
Telefón: +421 32 746 26 40
E-mail: gdpr.sk@dnb.com
Korešpondenčná adresa: Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o., Ružinovská 3, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov

Zodpovedná osoba ochrany osobných údajov spoločnosti Dun & Bradstreet je dostupná prostredníctvom nasledujúcich kontaktných informácií alebo prostredníctvom kontaktovania zákazníckeho centra spracovateľa:
Telefón: +421 32 746 26 40
E-mail: dpo.sk@dnb.com
Korešpondenčná adresa: Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o., Ružinovská 3, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov, posielajte v zatvorenej obálke označenej „do rúk zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov"