Osobné údaje

Vaše údaje sú hybnou silou služieb, ktoré vám uľahčujú život a sú spoločensky prospešné. Kontrolu nad nimi však máte stále vy.