GDPR prichádza a my sme tu, aby sme vám pomohli

Význam Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a nami prijaté opatrenia na ochranu súkromia.

Ako postupujeme vo vzťahu k GDPR

My sme si svoju domácu úlohu už splnili. Bezpečnosť a súkromie musia byť braté celkom vážne. Naša spoločnosť odviedla veľký kus práce, pokiaľ sa jedná o ochranu vášho súkromia a pomoc pri uplatňovaní vašich práv. Minimalizujeme rozsah spracovávaných údajov výhradne na naše účely a obmedzujeme prístup k nim len pre tých, ktorí ich potrebujú. GDPR je v našej DNA.

Zistite viac o tom ako postupujeme

Čo môžete urobiť

GDPR prináša posilnenie vašich práv a sprísnenie našich záväzkov. Pokiaľ potrebujete svoje údaje upraviť, mať prístup k informáciám, opraviť ich alebo dokonca požiadať o vymazanie, máte na to v určitých prípadoch oprávnenie zo zákona a váša požiadavka bude spracovaná najneskôr do tridsiatich dní. Ak máte konkrétnu výhradu k uplatňovaniu vašich práv pri spracovaní osobných údajov môžete tiež kontaktovať Zodpovednú osobu ochrany osobných údajov a to priamo v sídle Dun & Bradstreet.

Ďalšie informácie o tom, čo môžete urobiť