Aktuálne informácie o scoringu a využívaní služieb Dun & Bradstreet v súlade so sankciami voči Rusku. Viac informácií

Odvetvia

Využitie Smart Data vo vašom odvetví
Dáta – surovina našej doby

Dáta – surovina našej doby

Robte inteligentné rozhodnutia podložené tými správnymi informáciami

Pomocou dát sa toho môžeme veľa naučiť o svete okolo nás. Rozvoj spoločnosti založenej na prístupe k dátam je dnes neobvykle rýchly. S prístupom k správnym informáciám v správny čas môžeme robiť inteligentné rozhodnutia - bez ohľadu na to, či máme na starosti e-commerce, jednáme v záujme orgánu verejnej správy, alebo zodpovedáme za dodržiavanie compliance v banke.

Pomocou dát môžeme porozumieť našim zákazníkom a interpretovať prostredie, v ktorom sa pohybujeme. Môžeme vytvárať ziskovejšie podnikanie, byť relevantnejší v komunikácii smerom k cieľovým skupinám, lepšie cíliť a časovat ponuky či kampane.

S neustálymu prístupom k aktualizovaným a kvalitným informáciám si môžeme byť jistí, že naše rozhodnutia v oblasti risk & credit sú prijímané na základe zákona. Zároveň máme možnost čím dál viac sa spoľahnúť na automatizované služby.

So správnymi informáciami zo zdrojov s bohatými a aktuálními dátami môžeme robiť inteligentné, bezpečné a optimalizovaná obchodné rozhodnutia - bez ohľadu na odvetvie, v ktorom sa pohybujeme.

Získajte podporu od Dun & Bradstreet pre celý váš zákaznícky cyklus.

Využite Smart Data pre nárast predaja a zisk lojálnych zákazníkov.

Nájsť nových zákazníkov

Využite Smart Data na oslovenie tých zákazníkov, ktorí sú najbližšie k nákupnému rozhodnutiu – pri úrovni rizika, ktorá najviac vyhovuje vašim obchodným cieľom. Pomocou našich dát a analytických modelov vám môžeme pomôcť nájsť najlepších potenciálnych zákazníkov a zistiť, čo a kedy si s najväčšou pravdepodobnosťou kúpia.

Ste pripravení začať pracovať s dátami a riadiť vaše procesy?

Zavolajte nám

Budeme prijímať hovory cez pracovné dni medzi 8 -17.

08 558 059 00

Zvýšenie obchodných konverzií

Zvýšte mieru konverzie pri vašich najlepších zákazníkov – s využitím Smart Data optimalizujte kritériá a procesy vo vašich ponukách. Prispôsobte svoje ponuky a maximalizujte ROI na rôzne zákaznícke segmenty kombináciou finančných informácií a trhových dát pre každého potenciálneho klienta.

Ste pripravení začať pracovať s dátami a riadiť vaše procesy?

Zavolajte nám

Budeme prijímať hovory cez pracovné dni medzi 8 -17.

08 558 059 00

EPiServer.Framework.Web.Resources.ClientResourceSettings

Kontaktovať

Podpora ďalšieho predaja

Použite Smart Data na získanie detailných pohľadov, ktoré vám pomôžu reagovať v reálnom čase – či už sa jedná o príležitosti na dodatočný predaj, alebo udalosti upozorňujúcej na zvýšenú hladinu rizika daného klienta. Integráciou našich analytických nástrojov do vášho CRM alebo systému pre marketing automation a podporu obchodu vám môžeme pomôcť vytvoriť denné predikcie o najlepších predajných príležitostiach medzi i zákazníkmi. Zároveň vám pomôžeme postrážiť hroziace riziká

Ste pripravení začať pracovať s dátami a riadiť vaše procesy?

Zavolajte nám

Budeme prijímať hovory cez pracovné dni medzi 8 -17.

08 558 059 00

EPiServer.Framework.Web.Resources.ClientResourceSettings

Kontaktovať

Riešenia

Bisnode riešenia zabezpečujú, aby všetky údaje - tak ako vaše vlastné aj tie ktoré ponúkame - boli vo vysokej kvalite. Analýzou databázy vašich zákazníkov a pridelením im  správnej informácie, môžete uskutočniť správne rozhodnutie, byť si istí s kým obchodujete a zvýšiť vaše marketingové a obchodné aktivity.

Budovanie zákazníckej lojality

Využite Smart Data na priebežný monitoring a správu vzťahov so svojimi zákazníkmi počas celého zákazníckeho cyklu. Integráciou našich nástrojov pre Smart Data do vášho CRM, CX alebo systému pre marketing automation vám môžeme pomôcť spravovať vaše vzťahy so zákazníkmi.

Ste pripravení začať pracovať s dátami a riadiť vaše procesy?

Zavolajte nám

Budeme prijímať hovory cez pracovné dni medzi 8 -17.

08 558 059 00

EPiServer.Framework.Web.Resources.ClientResourceSettings

Kontaktovať