Informácie o firmách & kvalita dát

Základ každého úspešného podnikania

Až 30 % vášho obchodu môže byť stratených kvôli zlým dátam. Aktuálne domáce a medzinárodné dáta spoločnosti Dun & Bradstreet tomu pomôžu zabrániť.

Vďaka globálnym dátam o firmách, ktoré sú prístupné prostredníctvom rozhraní API a webových služieb, podporujeme firmy od malých až po tie najväčšie.

Informácie o firmách

Skombinujte svoje dáta s našimi, ktoré sú monitorované a neustále aktualizované. Vďaka tomu budete mať vždy presné a čisté obchodné údaje bez duplicity. Už žiadne dohady, len vyššia angažovanosť a rýchlejší predaj, obmedzenie roztrieštenosti a neefektívnosti.

Kvalita dát

Nespoľahlivé údaje o zákazníkoch v systéme CRM môžu spôsobiť nielen zlé skúsenosti zákazníkov, ale aj značné finančné straty. Riešením je zabezpečiť, aby vaše údaje boli vždy aktuálne a správne.

Master Data

Masterdata vám pomôžu sledovať vaše obchodné informácie. Vďaka aktuálnym, aktualizovaným a vyčisteným obchodným údajom sa môžete vyhnúť zbytočným rizikám a zabezpečiť, aby vaše marketingové a predajné kampane prinášali očakávané výsledky.