D&B Direct for Master Data

Dosiahnite svoje obchodné ciele lepšou organizáciou svojej dátovej základne

Pripojte sa k svetu štandardizovaných, prehľadávateľných a ľahko použiteľných údajov

D&B Direct for Master Data poskytuje dátový štandard. Pripojením svojich údajov k tomuto presnému, štruktúrovanému a aktuálnemu obsahu získate lepší prehľad o svojich obchodných vzťahoch, ľahšie identifikujete najdôležitejšie obchodné príležitosti, lepšie pochopíte svoje dodávateľské reťazce a tiež identifikujete potenciálne podvody alebo riziká. Dosiahnite svoje obchodné ciele lepšou organizáciou svojej dátovej základne

 • Stovky miliónov obchodných subjektov
 • Globálne údaje z viac ako 220 krajín a regiónov
 • Globálny jedinečný identifikátor D&B D-U-N-S® Number
 • Štandardizovaná štruktúra údajov s použitím štandardizovaných sektorových klasifikácií
 • Prepojenie údajov v celom vašom ekosystéme - CRM, MDM, ERP a MAP
 • Viac ako 5 miliónov aktualizácií denne
Získajte konkurenčnú výhodu tým, že budete prepojení a štruktúrovaní

Všetko je to o dátach

Ak chcete získať konkurenčnú výhodu, hľadáte spôsoby, ako inovovať využívanie dát vo všetkých oblastiach. Objem, rýchlosť a rôznorodosť údajov vás však brzdí. D&B Direct for Master Data vám pomôže získať späť kontrolu prepojením dátových síl, ktoré vaša organizácia využíva, so skutočným porozumením založeným na súbore konzistentných kmeňových údajov.

D&B Direct for Master Data funguje na štyroch úrovniach:

Štruktúra - jednotný, spoločný dátový štandard.

Konektivita - práca s údajmi v rámci vašich ekosystémov.

Pokrytie - globálna šírka, lokálna hĺbka dát.

Kvalita - 30 000 zdrojov, 5 miliónov denných aktualizácií, globálna správa dát.

Prečo si vybrať D&B Direct for Master Data?

Usporiadajte svoje dátové základy pripojením k D&B dátam a analytike
Získajte jasný obraz o subjektoch, s ktorými obchodujete
Získajte v reálnom čase prístup k "pre-mastered" D&B databáze ekonomických subjektov
Získajte konkurenčnú výhodu prepojením a štruktúrovaním v rámci vašich systémov

Prehľad funkcií D&B Direct for Master Data

 • Integrácia rôznorodých zdrojov - starších, moderných a nových
 • Prístup k údajom s pridanou hodnotou v reálnom čase
 • Veľký objem - aktualizácie sú k dispozícii pre stovky miliónov záznamov
 • Prepojenie údajov naprieč ekosystémami - CRM, MDM, ERP a MAP
 • Samoregistračné rozhranie API
 • Viac ako 5 miliónov aktualizácií denne
 • Štandardizácia adries a porovnávanie s číslom D-U-N-S Number
 • Vyhľadanie spoločnosti - najlepšia zhoda pomocou 2 alebo viacerých písmen
 • Firmografické údaje, finančné údaje, vedúci pracovníci
 • Údaje o prepojení medzi spoločnosťami
 • Moderné cloudové riešenie API
 • Denné aktualizácie prostredníctvom súborov JSON
 • Viac ako 2 000 samostatných automatizovaných kontrol kvality a mnoho manuálnych kontrol

Spoločnosti, ktoré sa rozhodli pre Dun & Bradstreet

Naše riešenia pomáhajú aj týmto spoločnostiam

Vyberte si z našich riešení