Sales & Marketing

Pre inteligentnejšie a ziskovejšie podnikanie

Ak si osvojíte spôsob riadenia podniku založený na údajoch, budete prijímať inteligentnejšie a ziskovejšie rozhodnutia. Na základe dát a analýz získate cenné poznatky o svojich zákazníkoch. Lojalita zákazníkov, up-sell, cross-sell a zážitok zo značky budú profitovať z našich nástrojov, ktoré optimalizujú zákaznícku skúsenosť.

Naše produkty a služby vám umožnia presne definovať cieľové skupiny a vytvoriť relevantné segmenty pre personalizovanú komunikáciu. Okrem toho vám pomôžeme predpovedať budúce nákupné správanie a identifikovať potenciálnych zákazníkov, ktorí vám prinesú najväčšiu návratnosť vašich investícií.

Segmentácia & Targeting

Segmentácia a targeting vám pomôžu identifikovať potenciálne najziskovejších zákazníkov. Získate hlbšie poznatky vedúce k personalizovanej komunikácii a budete relevantní a konzistentní vo všetkých kontaktných bodoch.

Omnichannel Marketing

Pomocou omnichannel marketingu môžete osloviť správne publikum v správnom čase a prostredníctvom viacerých kanálov. Synchronizované zacielenie optimalizuje rast a zvyšuje návratnosť vašich investícií.

Prospecting

Pre spoločnosti je dôležité rýchlo a efektívne identifikovať relevantných potenciálnych zákazníkov. Vďaka našim dátam a službám sa môžete zamerať na zákazníkov s najlepším potenciálom rastu.

Customer Experience

Dáta a analytika v kombinácii s jasným zameraním na zákaznícku skúsenosť vám poskytnú veľkú konkurenčnú výhodu.