Tlačová správa

Rating Ukrajiny sa zvýšil. Prvýkrát od vypuknutia vojny

23 nov 2022

Ukrajina sa od invázie Ruska zaradila medzi päticu krajín s najhoršou investičnou klímou na svete. Podľa medzinárodného ratingu nadnárodného lídra v analýze obchodných dát Dun & Bradstreet, ktorý už viac ako dekádu hodnotí investičnú klímu krajín pri obchodovaní, tak naši susedia patrili medzi najrizikovejšie štáty pre investorov s najvyšším rizikom návratnosti investícií. Po deviatich mesiacoch od invázie sa rating zlepšil, výhľad krajiny je však stále negatívny.

Od začiatku vojnového konfliktu panuje na Ukrajine obrovská neistota ohľadne očakávanej návratnosti investícií. V uplynulých mesiacoch patrila Ukrajina, spolu s Afganistanom, Líbyou, Sýriu a Jemenom ku štátom s najhoršou investičnou klímou na svete s ratingom DB7. „Pred inváziou Ruska na Ukrajinu sa krajina dlhodobo nachádzala v investičnom pásme DB6. Zajtra uplynie presne 9 mesiacov od vypuknutia konfliktu. Investičný rating sa zvýšil odvtedy prvýkrát zvýšil o jeden kvartil na DB6d. Dôvodom je obnova ekonomickej aktivity na územiach, ktoré sa nachádzajú mimo okupovaných území,“ uvádza pravidelný report spoločnosti Dun & Bradstreet, ktorá pravidelne skúma investičnú klímu všetkých krajín sveta.

Už dávnejšie Dun & Bradstreet informovala, že Ukrajina mala našliapnuté na to stať sa jedným z najvýznamnejších centier globálnych technologických lídrov. V krajine sídlilo množstvo nadnárodných firiem rôznych veľkostí. Vojna však má na biznis naprieč všetkými sektormi, nielen technologickým sektorom, devastačný dopad. Napriek tomu, že ekonomická kondícia sa dostáva do normálu v zónach mimo konfliktu, a zároveň napriek zvýšeniu ratingu, zostáva výhľad Ukrajiny aj naďalej s negatívny.

Investovanie na Ukrajine dnes naďalej vykazuje vysoké politické, makroekonomické, komerčné aj externé riziko. Inflácia v krajine atakuje hranicu 24 percent, tamojšia centrálna banka je nútená mesačne dotovať vládu približne 5 miliardami EUR, aby Ukrajina dokázala financovať zvýšené výdavky. Tento mesiac navyše Svetová banka predpovedala, že ukrajinská ekonomika sa v tomto roku prepadne o 35 percent, čo je o 10 percentuálnych bodov lepší výhľad ako pred letom, kedy sa odhadoval prepad o 45 percent. Očakáva sa ďalšia devalvácia hrivny. Svetová banka predpovedá, že obnova krajiny bude stáť 349 miliárd eur.

 

D&B Indikátor rizikovosti krajín poskytuje medzinárodné komparatívne hodnotenie rizika pri obchodovaní v jednotlivých krajinách. Tento kompozitní index je výsledkom dôkladnej analýzy politického, komerčného, makroekonomického a externého rizika a jeho cieľom je predikovať riziko danej krajiny hlavne z pohľadu návratnosti investícií v horizonte dvoch rokov.

Politické riziko

situácia internej a externej bezpečnosti, politická kompetencia a konzistencia, rovnako tak iné také faktory, ktoré stanovujú, či krajina podporuje otvorené podnikateľské prostredie

Komerčné riziko

neporušiteľnosť kontraktu, súdne kompetencie, regulačná transparentnosť, stupeň systémovej korupcie a ďalšie faktory, ktoré určujú, či obchodné prostredie uľahčuje vykonávanie komerčných transakcií

Makroekonomické riziko

 miera inflácie, štátna rovnováha, rast zásoby peňazí a všetky také makroekonomické faktory, ktoré určujú, či je krajina schopná zaistiť trvalý ekonomický rast a primeranú expanziu obchodných príležitostí

Externé riziko

Súčasné účtovné bilancie, kapitálové toky, devízové rezervy, miera externého zadlženia a všetky faktory, ktoré určujú, či krajina môže generovať dostatočné množstvo devíz, aby splnila domáce aj zahraničné investičné záväzky

D&B Indikátor rizikovosti krajín je rozdelený do siedmich pásiem v rozsahu od DB1 po DB7. Každé pásmo je ďalej rozdelené na štvrtiny (a-d) s postupným určením kedy „a“ predstavuje o trochu menšie riziko ako je označenie „b“, atď. Len indikátor DB7 nie je rozdelený na štvrtiny. Celkovo má teda D&B Rating krajín 25 stupňov hodnotenia.

  • DB1 - najnižšie riziko návratnosti investícií
  • DB2 - nízke riziko návratnosti investícií
  • DB3 - mierne riziko návratnosti investícií
  • DB4 - stredný riziko návratnosti investícií
  • DB5 - vysoké riziko návratnosti investícií
  • DB6 - veľmi vysoké riziko návratnosti investícií
  • DB7 - najvyššie riziko návratnosti investícií

O Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet je svetový líder v poskytovaní dát a analytických riešení, ktoré umožňujú firmám po celom svete zlepšiť ich rozhodovacie procesy a zvýšiť výkonnosť. Dun & Bradstreet Data Cloud podporuje riešenia, ktoré zákazníkom pomáhajú v raste tržieb, znižovaní nákladov, zmiernení rizík a transformácie podnikov. Od roku 1841 sa spoločnosti, bez ohľadu na svoju veľkosť, spoliehajú na Dun & Bradstreet v zaistení riešení riadenia rizík a rozširovania obchodných príležitostí. 

Kontakt pre média:

Petra Štěpánová, PR Director CZ & SK
Mobile: +420 606 744 909
E-mail: StepanovaP@dnb.com

Pomôžeme Vám nájsť to správne riešenie pre vaše potreby

Sme odborníci na dáta a analytiku. Radi pomôžeme aj Vašej firme so zvýšením obchodnej výkonnosti. Vyplňte svoje kontaktné údaje a my sa Vám ozveme.