Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on olennainen osa liiketoimintaamme

Ympäristö

Ympäristöä koskeva tavoitteemme on selkeä:
Ilmastonmuutos vaatii kiireellisiä maailmanlaajuisia toimia. Jokainen yhtiönä tekemämme päätös vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan, ihmisiin ja ympäristöön.
Lue lisää ympäristövastuullisuudestamme

Yhteiskunta

Työntekijämme ovat menestyksemme avain
Puolustamme monimuotoisuutta, osallisuutta ja tasa-arvoa. Kunnioitamme jokaisen henkilön ainutlaatuisuutta sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisestä taustasta, uskonnosta, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, vammaisuudesta tai persoonasta riippumatta
Lue lisää sosiaalisesta vastuullisuudestamme

Hyvä hallintotapa

Hyvä hallinto takaa tehokkuuden
Meillä on vahva ja omistautunut kestävän kehityksen johtamisrakenne, joka varmistaa kestävän kehityksen yhteiskunnan, asiakkaidemme ja kaikkien sidosryhmiemme kannalta heidän odotustensa mukaisesti.
Lue lisää hyvästä hallintotavasta

Kestävää kehitystä koskevat raportit ja käytännöt

Raportit
Dun & Bradstreet Europe on vuodesta 2015 asti ollut mukana YK:n Global Compact aloitteessa, joka on maailman suurin kestävyyshanke.
Lue kestävää kehitystä koskevat raporttimme