Ympäristö

Suhtaudumme ilmastonmuutokseen vakavasti

Ympäristöä koskeva tavoitteemme on selkeä: Ilmastonmuutos vaatii kiireellisiä maailmanlaajuisia toimia. Jokainen yhtiönä tekemämme päätös vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan, ihmisiin ja ympäristöön. Missionamme on nopeuttaa siirtymistä kohti kestävää yhteiskuntaa innovatiivisella tuotevalikoimallamme ja harjoittaa liiketoimintaa tavalla, joka ei vahingoita ihmisiä tai planeettaa. Olemme tämän vuoksi sitoutuneet pienentämään ilmastojalanjälkeämme.

Painopistealueemme

Kiertotalous

Data- ja analytiikkayhtiönä elektroniikkaromu on suurin jätevirtamme. Keskitymme elektroniikkajätteemme minimoimiseen ja vastuulliseen käsittelyyn.

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutoksen akuutin vakavuuden vuoksi on erittäin tärkeää, että monikansallisena yhtiönä ohjaamme toimintaamme kohti uusiutuvaa energiaa, kasvihuonekaasupäästöjen minimointia ja energiankulutuksen tehokasta vähentämistä.

Dun & Bradstreet Europe

tCO2e päästöt 2016-2021

Dun & Bradstreet Europe

tCO2e päästöt/FTE* 2016-2021

Tulevaisuutta koskevat sitoumuksemme

Uusiutuva energia

Siirtyminen kohti uusiutuvaa energiaa toimistoissamme ja palvelimillamme, jos sellainen vaihtoehto on saatavilla.

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

Olemme sitoutuneet vähentämään hiilidioksidipäästöjämme 50 % vuoteen 2030 mennessä (vertailuvuosi 2019) noudattaaksemme Pariisin sopimuksen tavoitetta rajoittaa ilmaston lämpeneminen selvästi alle 2 celsiusasteeseen.

Jätteiden käsittely

Siirtyminen toiminnassamme kohti kiertotaloutta vuonna 2021 ja elektroniikkajätteen käsittelyn parantaminen.