Yhteiskunta

Autamme ihmisiä saavuttamaan täyden potentiaalinsa

Puolustamme monimuotoisuutta, osallisuutta ja tasa-arvoa. Kunnioitamme jokaisen henkilön ainutlaatuisuutta sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisestä taustasta, uskonnosta tai muusta vakaumuksesta, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, vammaisuudesta, poliittisista mielipiteistä tai persoonasta riippumatta. Olemme sitoutuneet tarjoamaan monimuotoisen ja osallistavan työpaikan, jossa ihmiset voivat olla omana itsenään ja jossa heillä on yhtäläiset mahdollisuudet.

Painopistealueemme

Monimuotoisuus ja osallisuus

Henkilöstön monimuotoisuus ja osallisuus ovat ratkaisevassa asemassa erilaisten innovointia edistävien näkökulmien ja ideoiden synnyttämisessä. Pyrimme sukupuolten väliseen tasapainoon kaikilla tasoilla ja markkinoilla, joilla toimimme.

Syrjintä ja häirintä

Organisaatiomme on tiedostettava, että emme hyväksy syrjintää ja että puutumme asiaan, jos sitä esiintyy.

Työsuojelu

Meillä on monikansallisena yrityksenä suuri vastuu, sillä toimimme monissa eri paikoissa ympäri maailmaa. Arvostamme ja edistämme turvallista työpaikkaa, jossa on asianmukaiset työolot ja osallistavat liiketoimintatavat.

Tietoturva

Tietojen saantiin sisältyy velvollisuus varmistaa, että oikeus yksityisyyteen pysyy turvattuna. Koska data ja analytiikka ovat pääresurssejamme, tietosuoja, yksityisyyden suoja, turvallisuus ja eheys ovat meille elintärkeitä asioita.

Dun & Bradstreet Europe

Naisten ja miesten osuus työntekijöistä 2016-2021

Dun & Bradstreet Europe

Naisia johtotehtävissä 2016-2021

Tulevaisuutta koskevat sitoumuksemme

Sukupuolten tasa-arvo

Johtotehtävissä olevien naisten määrän kasvattaminen 35 prosenttiin vuonna 2021.

Syrjintä ja häirintä

Tavoitteenamme on 0 syrjintä- ja häirintätapausta.

Employee Net Promoter Score (eNPS) -työhyvinvointimittari

Keskimääräisen eNPS-pistemäärämme nostaminen 25 pisteeseen vuonna 2021 verrattuna vuoden 2020 23 pisteeseen.