Hallinto

Hyvä hallintorakenne luo lisäarvoa ja minimoi riskit

Painopistealueemme

Korruption vastustaminen

Noudatamme yritysetiikan tiukimpia vaatimuksia. Olemme hyvin tietoisia siitä, millaista kulttuuria haluamme vaalia yrityksessämme ja koko yhteiskunnassa.

Vaatimustenmukaisuus ja avoimuus

Uskomme, että vaatimustenmukaisuus ja avoimuus lisäävät turvallisuutta, kunnioitusta sekä yhteiskunnan ja ihmisten suojaa.

Riskien arviointi ja hallinta

Olemme tietoisia siitä, että kaikkeen toimintaan liittyy riskejä, myös kestävyysriskejä. Tiedostamalla nämä riskit teemme tietoon perustuvia päätöksiä, jotka vähentävät negatiivisia vaikutuksia ja edistävät uusien mahdollisuuksien ja kestävän tulevaisuuden luomista.

Arvomme

Olemme uteliaita sen suhteen, mitä maailmassa tapahtuu ja kuinka voimme löytää ratkaisuja, jotka osaltaan edesauttavat yhteiskunnallista kehitystä. Yhteistyö ja luottamus ovat oleellinen osa kaikkea toimintaamme. Yhdessä asiakkaidemme kanssa otamme päivittäin askeleita eteenpäin, niin isoja kuin pieniäkin. Toimintatapamme perustuu ydinarvoihimme.

DATAVETOINEN

Suhtaudumme intohimoisesti datan voimaan. Se on kaiken toimintamme ytimessä.
POHJATTOMAN UTELIAS

Olemme vastaanottavaisia ympäröivän maailman muutokselle. Tiedämme, että se tuo mukanaan uusia ongelmia ratkaistaviksi, uusia asioita opittavaksi ja uusia tapoja kasvaa.

LUONTAISESTI ANTELIAS

Menestymme auttamalla muita menestymään. Jaamme avoimesti aikaamme, osaamistamme ja otamme mielellämme vastaan apua muilta.