Ukončenie prevádzky portálov dodavatel.sk a edb.sk

Hlavnou hrozbou pre firmy podľa manažérov zostáva rast cien energií

Spoločnosť Dun & Bradtreet Slovakia, s.r.o. ukončuje prevádzku portálov dodavatel.sk a edb.sk k 31. decembru 2023.  Analogicky sa končí aj prevádzka portálov dodavatel.cz a hbi.cz v Česku.

Naďalej sa budeme sústreďovať na naše hlavné oblasti činnosti - sme pripravení pomôcť vašej spoločnosti rásť a prijímať chytrejšie rozhodnutia založené na dátach:

  • Sales & Marketing - získajte cenné informácie o svojich (potenciálnych) zákazníkoch na základe dát a analýz 
  • Risk & Credit - spravujte svoje úverové riziko a dodržiavanie predpisov compliance pomocou najmodernejších riešení prispôsobených vašim potrebám
  • Analytické služby

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa nami poskytovaných služieb, obráťte sa prosím na našich obchodných konzultantov alebo priamo na zákaznícky servis na čísle +421 32 746 26 40 alebo e-mailom na adrese podpora.sk@dnb.com.

Vyberte si z našich riešení