Riskinhallinta: portfolion riskien minimoiminen

Taloudellinen tilanne ympäri maailmaa on kireä geopoliittisten muutosten ja nousevien korkojen takia. Tällaisessa tilanteessa liiketoimintariskin minimointi kannattaa aloittaa tarkastelemalla asiakkaiden luottokelpoisuutta.

Lue tästä viisi vinkkiä siihen, miten maksuhäiriöiltä voidaan suojautua.

Esimerkki: yritys on työskennellyt jälleenmyyjän kanssa kolme vuotta. Edellisen kerran asiakkaan luottokelpoisuus tarkastettiin suhteen alussa.

”Emme nähneet tarvetta toimenpiteisiin, koska tarkistimme jälleenmyyjän luottoluokituksen suhteemme alussa”, yrityksen luottopäällikkö kertoo. Tämä on kuitenkin kaukana ihannetilanteesta, kuten Dun & Bradstreetin myyntijohtaja Pasi Leino tietää. 

”Monet yritykset keskittyvät uusien asiakkaidensa tarkastamiseen, mikä on toki tärkeää. Etenkin epävarmoina taloudellisina aikoina on kuitenkin vähintään yhtä tärkeää tarkastaa myös olemassa olevien asiakkaiden luottokelpoisuus säännöllisin, toistuvin väliajoin. Tämän päivän tiedot ovat jo huomenna vanhentuneita”,  Leino sanoo. 

Alla on viisi vinkkiä siihen, millaiselle pohjalle riskienhallinta kannattaa perustaa ja miten salkun liiketoimintariskit voidaan minimoida. 

1. Käytä liikennevalojärjestelmää

Mitkä asiakkaat tuovat eniten tuloja ja ovat välttämättömiä yrityksen menestykselle? 

Segmentoi koko salkku riskin mukaan. Ajoita tarkaistukset sen mukaan, kuinka riippuvaista liiketoimintasi on kyseisestä asiakkaasta. Se auttaa myös jakamaan salkun riskiluokkiin Dun & Bradstreetin toimittaman datan perusteella maksukäyttäytymisen tai yrityksen luottokelpoisuuden mukaan. 

Asiakkaat, jotka maksavat ajoissa ja joilla on hyvä luottoluokitus, sijoitetaan vihreään luokkaan. Myöhässä maksavat yritykset merkitään keltaisiksi. Punaiseen luokkaan kuuluvat yritykset, jotka on luokiteltu erityisen riskialttiiksi esimerkiksi huonon luottoluokituksen tai huonon maksukäyttäytymisen vuoksi.