Bæredygtighed

Bæredygtighed er en integreret del af den måde, vi driver virksomhed på.

Miljø

Vi har en klar ambition på miljøområdet:
Klimaforandringerne kræver en hurtig global indsats. Alle de beslutninger, vi træffer som virksomhed, påvirker samfund, mennesker og miljøet.
Læs mere om Miljø

Socialt

Vores medarbejdere er nøglen til vores succes
Vi tror på diversitet, inklusion og lighed. Vi respekterer alle som de unikke personer, de er – uanset køn, nationalitet, etnicitet, religion, alder, seksuel orientering, handicap og personlighed.
Læs mere om social bæredygtighed

Ledelse

God ledelse sikrer effektivitet
Vi har en stærk og dedikeret ledelsesstruktur, som giver os mulighed for at indtænke bæredygtighed i alle aspekter af vores relationer til samfundet, vores kunder og interessenter.
Læs mere om bæredygtig ledelse

Bæredygtighedsrapporter og -politikker

Vores rapporter
Siden 2015 har Dun & Bradstreet Europe (tidligere Bisnode) været medunderskriver af FN's Global Compact, verdens største bæredygtighedsinitiativ.
Læs vores bæredygtighedsrapporter