Social

Vi hjælper mennesker med at nå deres fulde potentiale

Vi tror på diversitet, inklusion og lighed. Vi respekterer alle som de unikke personer, de er – uanset køn, nationalitet, etnicitet, religion, alder, seksuel orientering, handicap, politisk overbevisning og personlighed. Vi ønsker at tilbyde en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads, hvor alle kan være sig selv og har lige muligheder.

Vores fokusområder

Diversitet og inklusion

For bedst at fremme forskellige perspektiver og idéer, der driver innovation, er det afgørende at have en mangfoldig og inkluderende medarbejderstab. Vi tilstræber ligevægt mellem kønnene på alle niveauer og på alle de markeder, hvor vi er til stede.

Diskrimination og chikane

Vores organisation accepterer ikke diskrimination og træffer de nødvendige foranstaltninger for at løse eventuelle problemer med diskrimination.

Sundhed og sikkerhed

Som multinationalt selskab har vi et stort ansvar, da vi er til stede på mange forskellige lokaliteter rundt om i verden. Vi ønsker at tilbyde vores medarbejdere en sikker arbejdsplads med ordentlige arbejdsforhold og en inkluderende forretningspraksis.

Informationssikkerhed

Med adgang til information følger et ansvar for at sikre, at retten til privatlivets fred beskyttes. Da data og analyser er vores primære ressourcer, er databeskyttelse, privatliv, datasikkerhed og dataintegritet af vital betydning for os.

Dun & Bradstreet Europe

Andel af kvindelige og mandlige ansatte 2016-2021

Dun & Bradstreet Europe

Kvinder i ledende stillinger 2016-2021

Vores løfter for fremtiden

Vedvarende energi

Vi vil så vidt muligt gå over til at bruge vedvarende energi på vores kontorer og til vores servere.

Reduktion af CO2-emissioner

Vi ønsker at reducere vores CO2-emissioner med 50 % inden 2030 (basisåret 2019), så vi kan bidrage til at opfylde Parisaftalens mål om at begrænse den globale opvarmning til et godt stykke under 2 grader.

Affaldshåndtering

Vi vil blive mere cirkulære i vores aktiviteter i 2021 og forbedre vores håndtering af elektronisk affald.