Miljø

Vi tager klimaforandringerne alvorligt

Vi har en klar ambition på miljøområdet: Klimaforandringerne kræver en hurtig global indsats. Alle de beslutninger, vi træffer som virksomhed, påvirker samfund, mennesker og miljøet. Vores mission er at fremskynde overgangen til et bæredygtigt samfund med vores innovative produkter og at drive forretning på en måde, der hverken skader mennesker eller planeten. Derfor arbejder vi på at reducere vores klimaaftryk så meget som overhovedet muligt.

Vores fokusområder

Cirkularitet

Som data- og analysevirksomhed er størstedelen af det affald, vi producerer, elektronisk. Vi fokuserer på at minimere mængden af elektronisk affald og håndtere det ansvarligt.

Klimaforandringer

Med de meget alvorlige klimaforandringer er det afgørende, at vi som multinationalt selskab satser på vedvarende energi, minimerer vores udledning af drivhusgasser og reducerer energiforbruget fra vores drift så meget som muligt.

Dun & Bradstreet Europe

tCO2e-udledninger 2016-2021

Dun & Bradstreet Europe

tCO2e-udledning/FTE* 2016-2021

Vores løfter for fremtiden

Vedvarende energi

Vi vil så vidt muligt gå over til at bruge vedvarende energi på vores kontorer og til vores servere.

Reduktion af CO2-emissioner

Vi ønsker at reducere vores CO2-emissioner med 50 % inden 2030 (basisåret 2019), så vi kan bidrage til at opfylde Parisaftalens mål om at begrænse den globale opvarmning til et godt stykke under 2 grader.

Affaldshåndtering

Vi vil blive mere cirkulære i vores aktiviteter i 2021 og forbedre vores håndtering af elektronisk affald.