Jak Bayer pracuje se skóre Dun & Bradstreet a jak automatizuje kontrolu bonity

Díky individuálnímu skóre od společnosti Dun & Bradstreet zautomatizoval koncern Bayer působící po celém světě své kontroly bonity na velmi vysokou úroveň a optimalizoval svůj monitoring kreditního rizika. V závislosti na úvěrovém limitu požaduje společnost Bayer risková data o svých zákaznících z Dun & Bradstreet Data Cloud. Data jsou importována přes rozhraní API přímo do Enterprise Resource Planning (ERP) od společnosti SAP.

Andreas Wenzel, Global Credit & Customer Finance Manager ve společnosti Bayer, v rozhovoru vysvětluje, jak funguje správa úvěrů ve společnosti Bayer a jaké jsou výhody automat izace..

PANE WENZELE, VE SPOLEČNOSTI BAYER MÁTE VELMI VELKÝ POČET AKTIVNÍCH ZÁKAZNÍKŮ. JAK SE VÁM DAŘÍ SLEDOVAT A KONTROLOVAT BONITU KAŽDÉHO ZÁKAZNÍKA?

Andreas Wenzel: Aktivně pracujeme se zdroji Dun & Bradstreet. K tomu kombinujeme externí informace s interními a používáme individuální skóringovou kartu. Řídíme se přístupem takzvaného chytrého nákupu dat. To znamená, že od společnosti Dun & Bradstreet požadujeme konkrétní údaje v závislosti na úvěrovém limitu. Například pro zákazníky s nízkým úvěrovým limitem používáme čistá kmenová data. Pro komplexní kontrolu bonity u velkých zákazníků používáme speciální údaje o riziku. Data jsou požadována přímo přes rozhraní podle úvěrového limitu a automaticky přenášena do našeho ERP SAP.

 

POUŽÍVÁTE INDIVIDUÁLNÍ SKÓRINGOVOU KARTU. CO TO KONKRÉTNĚ ZNAMENÁ?

Andreas Wenzel: Dun & Bradstreet nás aktivně podporovala při nastavování individuální skóringové karty a mimo jiné také analyzovala platební chování našich zákazníků. Do našeho hodnocení rizik proudí externí data z Dun & Bradstreet, interní data o platebním chování zákazníků a geografická data. Kromě toho používáme pro hodnocení rizik data z rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Všechna tato data jsou ve skóringové kartě umístěna ve vzájemném specifickém vztahu. Na základě těchto informací je zákazník zařazen do rizikové třídy. V závislosti na úvěrovém limitu jsme naše zákazníky rozdělili na malé, střední a velké a jednotlivě je ohodnotili.

 

ZAUTOMATIZOVALI JSTE PROCESY KONTROLY BONITY. TO ZNAMENÁ, ŽE DUN & BRADSTREET AUTOMATICKY PŘENESE POŽADOVANÁ DATA DO VAŠEHO ERP SAP. JAKÉ JSOU Z VAŠEHO POHLEDU POZITIVNÍ DOPADY AUTOMATIZACE?

Andreas Wenzel: Své zákazníky neustále monitorujeme. Mnoho podniků monitoruje jednou ročně. Děláme to nepřetržitě automatizací našich procesů. Tímto způsobem máme vždy na paměti naše riziko. Údaje společnosti Dun & Bradstreet jsou průběžně vkládány do naší skóringové karty. Celé aktivní portfolio je pak hodnoceno v pravidelných intervalech. Navíc se naši úvěroví manažeři nyní mohou soustředit na to podstatné, jako je např. hodnocení rizik. A vy už nemusíte řešit administrativní úkony, jako je zadávání dat.

 

JAK ŘÍDÍTE RŮST SPOLEČNOSTI BAYER PROSTŘEDNICTVÍM SKÓRINGU A AUTOMATIZACE?

Andreas Wenzel: Samozřejmě, pokud správně a rychle vyhodnotíme rizika, pak již zákaznické objednávky neblokujeme. Dříve to bylo tak, že pokud zaměstnanec ohodnotil zákazníka příliš pozdě nebo byl zadán nesprávný limit, zpomalilo to interní proces, protože oddělení A pak muselo koordinovat s úvěrovým oddělením, zda může být objednávka uvolněna kvůli zablokované objednávce. To způsobovalo riziko zpoždění dodávky. Od zavedení naší individuální skóringové karty jsme se zaměřili na sledování našich vysoce rizikových zákazníků se špatným kreditním hodnocením. Všichni zákazníci, kteří pro nás představují nízké riziko, jsou zpracováváni vysoce automatizovaným způsobem. Tímto způsobem chceme snížit blokované objednávky a významně přispíváme k růstu Bayeru.

 

Automatická kontrola kreditu

Stáhnout PDF

Sdílejte s ostatními!

Pomozte kolegům z vaší sítě objevit nové poznatky