Da li znate ko se „krije” iza naziva Vašeg poslovnog partnera?

Da li sa sigurnošću možete da tvrdite da precizno poznajete vlasničku strukturu i prave vlasnike kompanija sa kojima sarađujete? Određivanje i provera vlasništva su u periodu globalizacije postali neophodan proces za obezbeđivanje sigurnog, skladnog i održivog poslovanja. Naime, zbog nepravilnosti možete biti kažnjeni visokim iznosima ili čak oduzimanjem licence za poslovanje. Zbog toga i u kriznim vremenima treba razvijati programe usaglašenosti i investirati u njih. Uzmite u obzir program usaglašenosti ograničenja rizika i osigurajte ugled kompanije koju ste godinama gradili. Za bolje razumevanje pravih vlasničkih struktura i praćenja vlasnika, za Vas smo pripremili besplatne e-knjige.

 

Zašto treba pregledati pravo vlasništvo Vaših poslovnih partnera?

Vlasništvo je ključna tema najnovije opsežne zbirke međunarodnih sankcija i propisa u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i zakona i standarda o ispunjavanju poreskih obaveza, kao što su Zakon o poštovanju poreskih propisa u vezi sa računima u inostranstvu (FATCA) i Entoni standard izveštavanja (CRS). U važne uredbe u ovoj oblasti spadaju i Peta direktiva EU o sprečavanju pranja novca (5PPD), koja je postavila očekivanja u pogledu praćenja i redovnog ažuriranja podataka o pravim vlasnicima, i Šesta direktiva, koja odredbama o primeni krivičnog prava uvodi nove izmene u oblasti sprečavanja pranja novca, kao što je npr. sajber i ekološki kriminal. Uticaj zakona i propisa na granu finansijskih usluga je opštepoznat, međutim, to direktno utiče i na druge organizacije koje se dovode u vezu sa obelodanjivanjem podataka iz postupaka dobrog poznavanja prodavaca (KYV) i drugih poslovnih partnera (KYTP). Kompanija Dun & Bradstreet pomaže već hiljadama regulisanih kompanija da se suoče sa pravnim zahtevima, da smanje potrebne resurse i da izbegnu regulatorne kazne. Uz našu podršku zaštitićete svoju robnu marku i postići kredibilitet i održivost svog poslovanja.

Zašto je traženje pravih vlasnika često veliki izazov?

Širom sveta svake godine registruju se milioni novih kompanija, a među njima su i one kompanije čiji je cilj nezakonito poslovanje. Njihove vlasničke strukture su često komplikovane (npr. slamnati vlasnici), pa se promene mogu odvijati u više slojeva. Subjekti u strukturi mogu se izmeniti i registrovati u državama koje spadaju u one sa višim rizikom (npr. poreske oaze). Vlasti u nekim državama, kao što su američke prestonice slamnatih kompanija u Nevadi, Vajomingu i Delaveru, obezbeđuju visoku stopu tajnosti i na taj način otežavaju određivanje i proveru vlasništva. Najveća globalna poslovna baza podataka kompanije Dun & Bradstreet omogućava otkrivanje više od150 miliona veza između vlasnika i kompanija i uvide u poslovne jedinice i stvarne vlasnike sa proračunom do 0,01%. Ova baza sadrži poslovne informacije o 130 miliona akcionara i više od 420 miliona poslovnih evidencija u više od 200 država koje se uglavnom ažuriraju svakodnevno. Korišćenjem naše baze dobijate jasan uvid i informacije o rizicima povezanim s poslovnim partnerima.

 

Kako se odvija utvrđivanje pravih vlasnika?

Praćenje poslovnih partnera obično se izvodi u formi redovnih godišnjih pregleda, koji često uključuju samo jednostavnu proveru pravnog vlasništva ili samo pregled poslovnog partnera sa kojima organizacija ima direktan odnos. Istovremeno može doći do propusta važnih promena i bespotrebnog uključivanja drugih. Pravi vlasnici mogu da sežu preko brojnih slojeva i kompanija, a celokupna vlasnička struktura pri takvom pregledu može da ostane neobelodanjena. Osim toga, ocena rizika nekog kupca zbog većih promena pravih vlasnika može vremenom da se promeni, a da o tim promenama ne budete upoznati. Bez obzira na to da li sa nekim sarađujete već više godina ili tek razmišljate o saradnji, važno je da više puta temeljno proverite podatke o kompaniji i vlasnicima. Poznavanje pravog vlasništva svih subjekata sa kojima poslujete kao kupci, dobavljači ili drugi poslovni partneri, odgovara zahtevima usaglašenosti, a osim toga brine i za preglednost i štiti ugled vaše robne marke, naročito u periodu povećane kontrole regulatora, branilaca prava potrošača i deoničarskih aktivista.

 

Za što jednostavnije i efikasnije utvrđivanje pravih vlasnika savetujemo da:

  • identifikujete globalne poslovne partnere, kompanije i izvršne rukovodioce i steknete potpune podatke o kompaniji;
  • proverite preduzetničke strukture i hijerarhije na globalnom nivou da biste saznali pozadinu Vašeg poslovnog partnera i odredili prave vlasnike. Pojedince i celokupnu kompaniju možete da proverite na više od 700 međunarodnih lista za sankcionisanje/percepcije i 1,8 miliona lista PEP;
  • koristite tehnologiju API za dizajniranje automatskih postupaka za uključivanje novih klijenata ili dobro poznavanje klijenata (KYC);
  • podesite automatska upozorenja kada dođe do strukturnih promena pravih vlasnika i vlasničkih veza kod vaši poslovnih partnera;
  • na promene reagujte pravovremeno i odgovarajuće;
  • razmišljajte o tome kako da napravite svoj pristup i sisteme primene i za budućnost tako da bude moguće da tretira buduće zahteve u pogledu upravljanja i vlasništva.

 

Više saveta i uputstava naći ćete u besplatnim e-knjigama „Upoznavanje sa strukturama pravog vlasništva” i „Praćenje pravog vlasništva”: Pogledajte više.