Ko je stvarni vlasnik Vašeg poslovnog partnera?

Prestanite da trošite svoje dragoceno vreme i novac kako biste došli do istine!

Traćenje vremena

Identifikacija stvarnih vlasnika može da potraje i do 7 radnih sati po kompaniji.

Skriveni troškovi

Izgubljene poslovne prilike usled odbijanja poslovne saradnje, iziritirano osoblje i još mnogo toga.

Rizik novčane kazne

Da li ste u potpunosti sigurni da će regulatorno telo smatrati da su radnje koje ste preuzeli dovoljne?

Identifikacija i provera kompanija

Tačno identifikujte globalne poslovne partnere, kompanije i rukovodioce. Na raspolaganju ćete imati kompletne informacije o kompaniji. Dostavićemo vam dijagrame sa trendovima putem kojih ćete imati prikaz svih informacija u vezi sa rizikom. Osim toga, pružićemo vam dodatne informacije o resursima, vlasnicima i istoriji kompanije.

Stvarno vlasništvo i poslovne veze

Uverite se na brz i jednostavan način u globalne i kompleksne korporativne hijerarhije. Većinsko ili manjinsko vlasništvo, u istoj državi ili na drugom kontinentu. Steknite uvid u poslovanje poslovnog partnera i utvrdite stvarne vlasnike u okviru celokupne korporativne strukture.

Globalni spiskovi sankcija i politički izloženih lica i negativan medijski sadržaj

Kada identifikujete stvarne vlasnike i rukovodioce kompanije, imate mogućnost da obavite proveru ovih pojedinaca i čitavog poslovnog subjekta u odnosu na više od 700 međunarodnih spiskova sankcija / nadzornih spiskova i 1,8 miliona politički izloženih lica.

Zabeležite rezultate i pratite promene

Zabeležite putanju upita i rezultate provere na mreži putem vremenske oznake upita. Istorijski dokumenti su uvek dostupni putem arhive izveštaja. Pratite kompanije i primajte obaveštenja kada dođe do izmene bilo kog važnog elementa podataka.