Firemná udržateľnosť

Udržateľnosť je neoddeliteľnou súčasťou nášho podnikania

Životné prostredie / Environment

Naše ambície v oblasti životného prostredia sú jasne dané:
Zmena klímy si vyžaduje rýchle opatrenia globálneho rozsahu. Každé rozhodnutie, ktoré ako spoločnosť urobíme, ovplyvňuje ľudskú spoločnosť, ľudí a životné prostredie.
Prečítajte si viac o našom prístupe k životnému prostrediu

Sociálne faktory / Social

Naši zamestnanci sú kľúčom nášho úspechu
Sme zástancami rozmanitosti, inklúzie a rovnosti. Rešpektujeme jedinečnosť každého človeka bez ohľadu na pohlavie, národnosť, etnický pôvod, náboženstvo, vek, sexuálnu orientáciu, postihnutie alebo osobnosť.
Prečítajte si viac o našich ľuďoch a organizácii

Udržateľné riadenie / Governance

Dobrá správa a riadenie spoločnosti zaisťujú efektivitu
V oblasti udržateľnosti máme silnú štruktúru vedenia, ktoré rieši udržateľnosť pre ľudskú spoločnosť, pre našich klientov a všetky naše zainteresované strany podľa ich očakávania.
Prečítajte si viac o správe riadení našej spoločnosti

Reporty o udržateľnosti a zásady

Naše reporty
Od roku 2015 je spoločnosť Dun & Bradstreet Europe (predtým pôsobila pod názvom Bisnode) signatárom iniciatívy OSN Global Compact, najväčšej svetovej iniciatívy v oblasti udržateľnosti.
Prečítajte si náš Sustainability Report