The Dun & Bradstreet Data Cloud

Využite najrozsiahlejšiu databázu obchodných dát a informácií na svete, ktorá vám pomôže rásť a prosperovať

Využite dáta vo svoj prospech a k dosiahnutiu svojich cieľov

V dnešnom hektickom svete biznisu musia spoločnosti využívať dáta as nimi spojené informácie čo najefektívnejšie, aby mohli rásť a prosperovať. Bez dát nie je možné si vytvoriť úplný obrázok o zákazníkoch, potenciálnych klientoch, dodávateľoch a partneroch – a bez toho sa efektívne pracovné postupy, systémy a tímy nezaobídu. Avšak zhromažďovanie dát je zložité, dáta sa neustále menia a sú úplne závislé od kontextu.

Dun & Bradstreet Data Cloud ponúka najrozsiahlejšiu databázu obchodných dát a analytických informácií, ktoré uspokoja kľúčové potreby dnešných spoločností. Preto sa 90 % firiem v rebríčku Fortune 500 – as nimi množstvo ďalších spoločností všetkých veľkostí z celého sveta – spolieha na produkty Dun & Bradstreet, ktoré týmto subjektom pomáhajú rásť a chránia ich biznis.

Dáta a informácie, ktoré spoločnosť Dun & Bradstreet poskytuje prostredníctvom svojho dátového cloudu a ďalších riešení, pomáhajú zákazníkom dosiahnuť vyššiu výkonnosť, urýchliť zisk, zvýšiť marže, riadiť riziká a zachovať súlad s právnymi predpismi.

Náš Data Cloud

Náš všestranný prístup k budovaniu, prevádzke a údržbe dátového cloudu nás odlišuje od ostatných. Okrem dát získaných z desiatok tisíc verejných zdrojov disponujeme aj vlastnými prostriedkami dostupnými iba pre klientov spoločnosti Dun & Bradstreet. Keď sa k tomu pridajú dáta založené na aktivitách v rámci dátového cloudu a naše vlastné analytické nástroje – ktoré často pracujú s objemami historických dát – je zrejmé, prečo sa môžeme pochváliť najrozsiahlejšou databázou obchodných dát. Napríklad:

  • Prístup k spravovaným longitudinálnym údajom je pre svetový obchod kľúčový. Finančné výkazy však zverejňuje len zlomok svetových podnikov, a preto sú naše dáta dôveryhodným zdrojom spoľahlivých informácií o verejných aj súkromných firmách.
  • Sme presvedčení, že naša schopnosť priradiť dáta k príslušnému subjektu je úplne bezkonkurenčná. Tomu napomáha aj rozsiahla databáza duševného vlastníctva obsahujúca približne 100 z našich 210 patentov určených pre túto funkciu. Naše možnosti priraďovania dát k subjektom a rozlišovanie identít nám umožňujú zorientovať sa v obrovskom svete dát, nájsť v chaose poriadok a sprostredkovať ho našim klientom.

Veríme, že sme jediným poskytovateľom pokrývajúcim celé spektrum. Máme k dispozícii ako celosvetové úverové dáta, tak rozsiahle dáta z verejných záznamov vzájomne prepojené jedinečným identifikátorom, ktorý umožňuje presné hodnotenie verejných a súkromných spoločností v globálnom meradle. Toto presné vyhodnotenie umožní klientom použiť dáta v praxi a získať tak výhodu proti konkurencii.

Dun & Bradstreet Data Cloud and Live Business Identity

Vyberte si z našich riešení