Slik minimerer du risikoen i leverandørkjeden din

Hva er dagens største utfordring med å skape robuste leverandørkjeder? Og hvordan kan du minimere risikoen i leverandørkjeden din?

Vi har intervjuet Stuart Swindell, Senior Product Director hos Dun & Bradstreet, og Christin Schmidt, Senior Consultant for ESG and Compliance hos Dun & Bradstreet, der ekspertene forklarte hva selskaper virkelig må være oppmerksomme på når de ønsker å etablere en robust forsyningskjede.  

Enten det er koronapandemien, krigen i Ukraina, inflasjon eller klimakatastrofer – de siste årene har vist hvor raskt forsyningskjedene kan bryte sammen. Stadig strengere myndighetskrav gir også nye utfordringer.

Due diligence-plikter i forbindelse med ESG (environmental, social, and corporate governance), forebygging av hvitvasking av penger og KYC-krav (kjenn din kunde) går langt utover egne virksomhetsgrenser. Faktisk tvinger lovgivere selskaper til å forstå eierskap, forsvare menneskerettigheter og sikre miljøvern gjennom hele forsyningskjeden.

Evnen til å skape robuste forsyningskjeder har derfor blitt en nøkkelfaktor for globale selskaper som ønsker å skille seg ut i mengden. 

Stuart, hvorfor spiller data en så viktig rolle når man prøver å etablere robuste leverandørkjeder? 

Stuart Swindell: Å ha presise data gjør det mulig for selskaper å ta smidige beslutninger og reagere på nye markedsforhold. Jo bedre selskapene kjenner sine egne leverandører, og jo mer data de har om dem – desto bedre kan de beregne risiko og iverksette nødvendige tiltak for å forhindre flaskehalser i forsyningen eller nedetid for produkter.   

Kort sagt: data hjelper selskaper med å finne de største risikoene i leverandørkjeden, slik at de kan reagere hensiktsmessig på disse.