D&B D-U-N-S® Nummer

Bli en del av verdens største bedriftsdatabase

Motta ditt D&B D-U-N-S® Nummer

Bli en del av verdens største foretaksdatabase. Med et D&B D-U-N-S®-nummer får bedriften din et unikt identifikasjonsnummer som lar deg bli en potensiell forretningspartner på det internasjonale markedet.

 • Gjør bedriften din synlig for potensielle kunder, leverandører og partnere
 • D-U-N-S®-nummer inkluderer et unikt indetifikasjonsnummer
 • Skap troverdighet ved å kontrollere historien din på det globale markedet
 • Et effektivt verktøy for sporing og evaluering av risiko og kreditt
 • Tilgang til kompatible data av høy kvalitet
 • Minimerer dine kundeservicekostnader på grunn av pålitelige data

D&B D-U-N-S® Nummer kan hjelpe deg med:

Optimaliser dine markedsføringskampanjer. Unngå duplikater og dårlige data.
Mål risiko forbundet med enhver kunde eller leverandør, både lokalt og globalt.
Vær en del av den eneste globalt anerkjente firmaidentifikatoren, og sørg for høy sikkerhet og pålitelighet.
Søk informasjon og sammenlign selskaper i sanntid.
Hva er et D-U-N-S® Nummer?

D&B D-U-N-S® Nummer er et identifikasjonsnummer for foretak som har blitt en global standard, og som finnes på over 500 millioner foretak over hele verden. D&B D-U-N-S® Nummer er unike, som bruker tallene til å samle inn og strukturerer informasjonen i verdens største database for foretaksinformasjon.

Ved hjelp av D-U-N-S® Nummer kan du forstå et foretaks organisasjonsstruktur og få en oversikt over hvordan foretak er lenket sammen gjennom konserntrær. Dette er unikt for Dun & Bradstreet og muliggjøres ved at D-U-N-S® Nummer knytter sammen foretak, hovedkontor, arbeidssteder og filialer på globalt nivå.

Hvorfor trenger jeg et D-U-N-S® Number?

Med et D&B D-U-N-S® Nummer øker du mulighetene for å gjøre handel på et internasjonalt marked. I tillegg til at mange foretak krever at du har et D&B D-U-N-S® Nummer for å handle med deg, er det også via dette identifikasjonsnummeret potensielle kunder og leverandører på det internasjonale markedet henter informasjon om ditt foretak.

Med et D&B D-U-N-S® Nummer er ditt foretak søkbart i verdens største database for foretak. Dette gjør det enkelt for deg å vise din kredittverdighet og skape tillit hos kredittgivere, leverandører og kunder.

Dette får du:

 • Identifiser dine kunder og få en grundig oversikt over eierskap og organisasjonsstruktur
 • Koble forskjellige interne databaser for å få en fullstendig oversikt
 • Få en bedre balanse i "Handelsbalansen"
 • Følg kritiske endringer som fusjoner og oppkjøp med pålitelig og oppdatert informasjon
 • Kontinuerlig sikkerhet for alle data fra Dun & Bradstreet gjennom 2000 automatiserte og flere manuelle kontroller
 • Mer enn 30 000 datakilder er samlet inn, renset og kontrollert
 • All data er sikret og håndtert av Dun & Bradstreet's velprøvde DUNSRight ™ kvalitetsprosess
 • Tilgang til en global og standardisert kundeoversikt
 • Identifisere globale kjøp i ulike systemer i organisasjonen
 • Minimere kundeservicekostnadene ved å begrense antall ganger kunder og leverandører blir kontaktet

Motta ditt D-U-N-S® NUMMER

Fyll inn skjemaet, og motta ditt D-U-N-S® Nummer.