Samarbeider om sikkerhet og tilgjengelig compliance-data

Høy sikkerhet og samsvar med reglene er et absolutt krav. Dun & Bradstreet og Headit har etablert et samarbeid for å gjøre AML-løsninger mer tilgjengelig for flere selskaper.

Ikke alle selskaper har et tech-miljø eller kompetansen som kreves for å knytte seg til gode løsninger innen AML (anti-money laundering) og KYC (know your customer). Det ville Headit og Dun & Bradstreet gjøre noe med.

God erfaring med fagområdene AML, KYC og compliance har gitt oss i Dun & Bradstreet økt innsikt i gode løsninger for å identifisere og forhindre farer innen risiko og kreditt.

Gode samarbeidspartnere er en viktig del av vår satsing på fagområdene, som blir stadig mer aktuelle. I samarbeid med Headit har vi sikret oss styrket kompetanse og gode løsninger.

Fra venstre Sigmund M. Grønland, Headit og Henrik Bjørgo, Dun & Bradstreet

– Vi har god innsikt i løsninger som kan understøtte effektivt arbeid med AML, KYC og compliance. Vi har samtidig gode medarbeidere med på laget, som har vært med på store implementeringsprosjekter av våre compliance-løsninger ute hos kunde.

Det har gjort at vi sitter med lokal kunnskap om produkter og konkurrenter, og kan bistå som sparringspartner for å avdekke muligheter og trusler i våre kunders compliance-prosesser, forklarer Henrik Bjørgo, Partner Manager Skandinavia, D&B.

Vi opplever at det er stort behov i markedet for å få tilgang til integrerte data. Flere selskaper har ikke store tech-miljøer eller tilgang på løsninger.
Henrik Engelsen Bjørgo, Partner Manager Skandinavia, Dun & Bradstreet
 

Siden dette er et fagområde som krever store datamengder fra flere av våre API-er, var det viktig å finne en strategisk partner som kunne tilgjengeliggjøre våre tjenester i sluttkundens prosesser. Etter en runde med flere aktører falt valget på Headit, forklarer Bjørgo.

Samarbeidet har på kort tid gitt flere kunder og dataen er godt integrert i tre CRM-systemer, som er SuperOffice, Vitec Software (Next) og Webtop Solution (Streem).

 

– Fagområdet er i stadig endring. Det stiller krav til at integrerte datastrømmer er fleksible og kan endres etter kundenes behov og forventninger.

Headit har derfor bygd en plattform som forenkler tilgangen til D&Bs mange API-er for AML-data, og sammen med oss og fagsystemleverandører kan Headit endre sine spørringer mot våre kilder og API-er, og levere oppdateringer og endringer for alle felles kunder løpende. Dette gir brukerne trygge og forutsigbare rammer, sier Henrik.

Les også: Tre utfordringer som må løses i dagens AML-marked

Plattformen har vært gjennom store endringer og blitt nordisk.

– Dette fører til at vi kan jobbe likt på tvers av alle nordiske land. Hvis eierskapet ledes ut av Norden er D&B sine internasjonale datakilder koblet til løsningen.

I dialog med kunder får vi mange positive tilbakemeldinger på plattformen Headit har bygget.

  • Det blir mye enklere for oss å forholde oss til ett API, plattformens API ved etablering av løsning, samt håndtering av endringer over tid.
  • Det forenkler veldig vår arbeidshverdag å kunne få disse AML-dataene til D&B integrert i aktuelt fagsystem. Tidsbesparende og kvalitetssikrende.
  • Vi setter stor pris på at våre ønsker og tilleggsbehov blir ivaretatt ifht videreutvikling av plattformens funksjonalitet.

Headit startet i 2001, da tre modige grundere ville leve sin drøm og visjon.

Med høy kompetanse, fokus på kvalitet, stolthet og vilje til å få det til, har selskapet vokst seg til det Headit er i dag.

Headit har i dag 32 ansatte, og jobber med kunder lokalt, regionalt, nasjonalt og også utenfor landets grenser. Headit har hovedkontor på Hamar.

Headit leverer alt fra forretningsutvikling, UX-designere, systemarkitekter, systemutviklere, analytiker og prosjektledere. Les mer om Headit her

Vi deler gjerne vår innsikt

Registrer deg for å motta de nyeste trender, kundeinnsikt, invitasjoner og masse inspirasjon.