Ny analyse: Andelen af kvinder på ledelsesgangen vokser - men det går langsomt

I 88 pct. af danske virksomheder er der flere mænd end kvinder i ledelsespositioner, og der er kun sket en stigning på 3,1 procentpoint i antallet af kvindelige ledere de sidste fem år.

Det viser en ny analyse fra data- og analysevirksomheden, Dun & Bradstreet, som er foretaget i anledning af kvindernes internationale kampdag.

En af verdens førende data- og analysevirksomheder, Dun & Bradstreet, udkommer i dag med rapporten ’Women in Business 2023’.

Her har selskabet analyseret andelen af kvinder i ledelsespositioner i 17 lande, heriblandt Danmark, samt med fokus på en række økonomiske, ESG- og industrispecifikke trends.

Rapporten viser blandt andet, at der over de seneste fem år er blevet færre virksomheder i Danmark udelukkende med mænd på ledelsesgangen.

Hvis man kigger på ledelsen i de danske virksomheder, viser undersøgelsen, at der i 88 pct. af virksomhederne er flere mænd end kvinder i ledelsesstillinger, og at der modsat blot er 12 pct. af virksomhederne, hvor der er flere kvinder end mænd i ledelsen. Det er cirka samme niveau som Norge (87 pct./13 pct.) og Sverige (89 pct./11 pct.).

 

I de danske virksomheder er der sket en stigning i antallet af kvinder i ledelsesposter på 3,1 procentpoint. 

 

"Vi ser fremgang i Danmark, når det kommer til at få mere balanceret ledelse i virksomhederne i forhold til køn. Det kan der være flere årsager til".
Marianne Langhorn, Nordisk HR-direktør, Dun & Bradstreet
 Til sammenligning falder antallet af kvinder på ledelsesgangen i vores nabolande i Sverige (-2,5 pct.) og Norge (-2 pct.), mens der globalt set er en gennemsnitlig stigning på 2,3 procentpoint i antallet af kvindelige ledere de sidste fem år. Ligheden mellem køn går således frem, men det går langsomt.

Ligheden mellem køn går således frem, men det går langsomt.

 

”Vi ser fremgang i Danmark, når det kommer til at få mere balanceret ledelse i virksomhederne i forhold til køn. Det kan der være flere årsager til. Det nye årti har budt på nye måder, hvorpå vi planlægger og strukturerer vores arbejde, blandt andet drevet af de yngre generationer, som kommer ind på arbejdsmarkedet.

 

Den nyligt overståede pandemi har også betydet, at vi i højere grad arbejder hjemmefra og er mere fleksible i forhold til vores arbejdstider.

Vores arbejdsliv er således i udvikling, og det giver nye muligheder for at flere kvinder kan indtage lederstillinger”, siger Marianne Langhorn, Nordisk HR-direktør, Dun & Bradstreet.

Nogle industrier skiller sig ud

Rapporten viser også, at selvom de mandlige ledere fortsat er i overtal i samtlige danske industrier, er der en række virksomhedstyper i Danmark med flere kvinder på ledelsesgangen end gennemsnittet.

Det gælder særligt sundhedssektoren, hvor der i 38,9 pct. af virksomhederne er en overvægt af kvinder i lederstillinger. Herefter kommer uddannelsessektoren (31,7 pct.), fødevarebutikker (21,3 pct.) og detailhandlen (20,1 pct.).

Undersøgelsen belyser yderligere, at der i alle danske industrier - undtagen sundhedssektoren - er under en tredjedel af virksomhederne, der har en overvægt af kvinder i lederstillinger.

Virksomheders størrelse har også indflydelse på, i hvilken grad der er kvindelige ledere.

Undersøgelsen viser, at der i 2022 var 28,2 pct. af de store virksomheder (+250 medarbejdere), som havde en overvægt af kvinder i lederstillinger.

Tallet er noget lavere for mellemstore virksomheder (50-250 medarbejdere), hvor kun 9,8 pct. af virksomhederne har et flertal af kvindelige ledere. For små virksomheder (<50 medarbejdere) er andelen 14,6 pct.


Kvinder fyrer færre

Kigger man på udviklingen siden 2018 i antallet af ansatte i danske virksomheder, reducerede virksomheder med en overvægt af kvindelige ledere færre medarbejdere end i de virksomheder, hvor ledelsen primært består af mænd.

Således har 35,9 pct. af selskaber med flest kvindelige ledere reduceret antallet af medarbejdere hvorimod det er tilfældet for 44,2 pct. af de selskaber, hvor ledelsen primært består af mænd.

Samtidig har 47 pct. af danske selskaber med en overvægt af kvinder i ledelsen øget antallet af medarbejdere, mens det kun gør sig gældende for 38,1 pct. af de selskaber med flest mænd i ledelsen. I Sverige ser vi samme tendens i forhold til faldet af ansatte i virksomheder med en overvægt af kvinder i ledelsesstillinger (25,8 pct overfor 17,8 pct.).   

Metode

I rapporten "Women in Business 2022" har vi kun analyseret virksomheder, hvor ledelsespositioner og dermed niveauer vises inden for vores data cloud. Af denne årsag blev mikrovirksomheder ekskluderet fra analysen.

Datasættet for Danmark inkluderer 42.675 virksomheder, der opfylder disse kriterier. I analysen blev både procentdelen af kvinder inden for ledelsespositioner analyseret i perioden fra 2018 til 2022, samt forskellige aspekter med hensyn til om sammensætningen af ledelsen i en virksomhed er overvejende kvinder (andel på 51-100 pct.) eller overvejende mænd (andel på 0-50 pct.).

Download hele rapporten her

 

Kontaktinformasjon:
Caroline Kjærbye-Thygesen
E-mail: caroline.kjaerbye@gknordic.com
Tlf: +45 22 33 77 96