Jak Constantia Flexibles výrazně urychluje svá kreditní rozhodnutí pomocí API rozhraní D&B Direct+

Údaje o hodnocení rizik od zákazníků a dodavatelů z celého světa

Systém, ve kterém jsou uložena vždy aktuální data o hodnocení rizik od zákazníků a dodavatelů z celého světa. To bylo cílem společnosti Constantia Flexibles. K dosažení tohoto cíle se přední světový výrobce flexibilních obalů spoléhá na API rozhraní Direct+ Data Blocks od Dun & Bradstreet.

 

Automatizace je klíčovým faktorem při řízení úvěrů, pokud jde o úsporu času a snižování nákladů. Již v roce 2020 začal tým kolem Mario Boardlechnera, Middleware Senior Consultanta ve společnosti Constantia Flexibles, nastavovat
centrální systém správy kmenových dat.

„Naším cílem bylo mít centrální aplikaci, ke které budou mít zaměstnanci Constantia Flexibles v řízení rizik přístup po celém světě. Data v systému by navíc měla být aktuální. Proto jsme se rozhodli implementovat rozhraní Direct+ od Dun & Bradstreet,"
Mario Vorstandlechner,, Middleware Senior Consultant ve společnosti Constantia Flexibles
 

Kmenová data vstupují do systému automatizovaně

Od té doby vstupují data, jako jsou adresy a důležité finanční údaje z Dun & Bradstreet Data Cloud plně automatizovaně do systému správy kmenových dat Constantia Flexibles. „V našem systému jsme zřídili databázi všech našich zákazníků a dodavatelů. Jakmile máme nového obchodního partnera, je jednoznačně identifikován číslem Dun & Bradstreet D-U-N-S® a zaregistrován v systému. Jednou týdně automaticky dostáváme kmenová data podniků. Máme tak vždy aktuální údaje,“ vysvětluje Vorstandlechner.

 

 

Jednoznačná identifikace obchodních partnerů pomocí čísla D-U-N-S® 

Podniky lze jednoznačně identifikovat podle devítimístného čísla Dun & Bradstreet D-U-N-S. D-U-N-S, což je zkratka pro Data Universal Numbering System, se používá k získání aktuálních informací o více než stovce mil ionů podniků po celém světě.

Číslo D-U-N-S používají věřitelé a potenciální obchodní partneři k posouzení spolehlivosti nebo finanční stability podniku. Umožňuje také identifikaci vztahů mezi podniky (hierarchie a vazby).

 

Odpadají čekací doby

Constantia Flexibles spoléhá na D-U-N-S číslo již mnoho let. V systému správy kmenových dat mohou nyní zaměstnanci, jako je Kathrin Hecht, MDM Expert účetní ve společnosti Constantia Flexibles, hledat po celém světě číslo D-U-N-S a vyvolávat finanční výkazy.

„Dříve jsme museli žádat dodavatele o výpisy z obchodního rejstříku. Často to trvalo týdny. Dnes tyto informace zjistíme přes integrační rozhraní Dun & Bradstreet a máme je během několika minut. A to vše v jednom systému."

„Manuální činnosti stojí čas a peníze. Automatizací našich procesů a implementací API rozhraní Direct+ jsme výrazně zrychlili naše pracovní postupy," říká Kathrin Hecht.

Za tímto účelem Constantia Flexibles přistupuje na pozadí k datům z Dun & Bradstreet, která jsou automaticky připravena ve formátu PDF a odeslána uživateli emailem. „Uživatel zadá číslo D-U-N-S a svou emailovou adresu a odešle požadavek. Pomocí rozhraní získáme data o příslušném podniku, připravíme je, převedeme a odešleme koncovému uživateli emailem. Ani ne za pár minut je report k dispozici. Nemusí se vůbec čekat,“ říká Vorstandlechner.

 

D&B Data Blocks: Načítají se pouze data, která Constantia Flexibles skutečně potřebuje

Pro realizaci projektu byla klíčová úzká komunikace mezi IT a správou úvěrů. „Společně jsme definovali, která finanční data v těchto reportech potřebujeme. To znamená, že reporty jsou přesně přizpůsobeny našim potřebám. Tyto reporty jsou skvělé! A nejlepší na tom je, že z Dun & Bradstreet nyní pomocí Data Blocks načítáme pouze data, která skutečně potřebujeme pro naši práci, “ říká Hecht.

 

Implementace rozhraní D&B Data Blocks během několika
hodin

Datový blok je logické seskupení datových položek uspořádaných na základě datového tématu a dodávaných prostřednictvím rozhraní API. Dosahuje toho standardizací a kategorizací dat do bloků, které odpovídají obchodním potřebám napříč odděleními, jednotkami a skupinami lidí, a to jednoduchým způsobem, který zkracuje čas tvorby hodnot.

Rozhraní k tzv. Data Blocks od Dun & Bradstreet funguje stejně jako rozhraní Direct+, přes které Constantia Flexibles získává kmenová data. „V důsledku toho jsme potřebovali jen několik hodin na implementaci rozhraní do datových bloků. To je velká výhoda,“ říká Mario Vorstandlechner. Celkově tak implementace Direct+ a Data Blocks trvala pouhých šest měsíců.

„Vše se odehrálo velmi rychle. Bylo to jistě také díky skvělým radám od Dun & Bradstreet. V tomto poradenství jsme měli kompetentní kontaktní osoby, které nás podpořily při realizaci projektu,“ říká Vorstandlechner.

 

Zaměstnanci pracují po celém světě s daty od Dun & Bradstreet

Zaměstnanci Constantia Flexibles z více než 20 míst po celém světě mají nyní přístup k datům z Dun & Bradstreet prostřednictvím rozhraní Direct+ a Master Data Management System. Postupem času bude k systému připojeno více míst Constantia Flexibles.

„Silně rosteme v mezinárodním měřítku. Tímto řešením jsme položili základ pro další centralizaci našich procesů při hodnocení rizik a využití synergických efektů,“ říká Mario Vorstandlechner. 

 

Rozhodování o úvěru se výrazně zrychlilo

Customer Voice

Stáhnout PDF