My Placeholder Image

B2B-marknadsföringstrender 2024

B2B-marknadsföringstrender 2024

För att lyckas i den ständigt föränderliga världen av marknadsföring är det avgörande att ligga steget före de senaste trenderna.

Marknadsföringstrend #1: Tredjepartscookies

År 2025 innebär slutet för tredjepartscookies när Google avser att förbjuda deras användning i sin egen Chrome-webbläsare. B2B-företag måste överväga anpassningsstrategier och genomföra dem snabbt. Lösningar som Visitor Intelligence möjliggör att du kan se vilka företag som besöker din webbplats och vilka produkter de kan tänkas vara intresserade av. Det ger dig en bra grund för att förstå vilka problem de behöver lösa – och en idealisk utgångspunkt för kontobaserad marknadsföring. 

Vad innebär slutet för tredjepartscookies för B2B-företag? Svaret hittar du i vår artikel. AI stör sökmotormarknadsföring (SEM) - är du redo? (dnb.com)

Marknadsföringstrend #2: Artificiell intelligens

Knappast någon annan teknik har förändrat vår arbetsmiljö lika mycket som artificiell intelligens (AI). Dess användning blir allt viktigare inom marknadsföring. Artificiell intelligens hanterar stora mängder data och genererar både insikter och prognoser. Problemet är att det här bara fungerar när de data som allt baseras på är rena, korrekta och pålitliga källor till information. Företag uppmanas därför satt stärka sina datahanteringsprocesser för att möjliggöra användningen av AI.

Läs mer i vår artikel: Företag som använder generativ AI behöver rena, pålitliga och användbara data

Marknadsföringstrend #3: Content marketing

Content marketing, eller innehållsmarknadsföring, är fortfarande en viktig marknadsföringstrend, även om den nu består av två nivåer. För det första är att det viktigt att samla in om företag och utvärdera den för att fastställa företagens krav på utmaningar baserat på den. Data utgör således grunden för att erbjuda individuellt anpassat och relevant innehåll. Faktum är att företag strävar efter att bli mer individualiserade än någonsin tidigare, till exempel baserat efter bransch. Ett företag inom banksektorn har när allt kommer omkring helt andra krav än en biltillverkare.

Å andra sidan accelererar skapandet av innehåll i allt högre grad genom användning av AI-verktyg som Jasper för att skapa texter eller Synthesia för AI-baserad videoproduktion.

Marknadsföringstrend #4: Automatisering och digitalisering

Många företag ligger fortfarande efter när det gäller att digitalisera och automatisera processer. Det är nu hög tid för dem att sätta digitalisering och processautomatisering högt upp på sin prioriteringslista. Företag som inte gör det riskerar att förlora effektivitet.

Marknadsföringstrend #5: Dataintegration i marknadsföringsteknik

Allt på ett ställe, allt från en och samma källa: dataintegrering direkt i system och verktyg är en annan trend. På så sätt hålls uppgifter alltid uppdaterade när externa data (tredjepartsdata) flödar in i systemen naturligt. Teknik för dataintegration finns tillgänglig för verktyg som Salesforce, Microsoft Dynamics, SAP, Marketo eller Hubspot. Trenden går mot anslutningar som är snabba och enkla att installera och använda. Dock kan inte alla företag hantera stora integrationsprojekt eller API- konfiguration.

Marknadsföringstrend #6: Dataanalys

Många företag saknar insikt och transparens kring sin kundportfölj, något de kan få genom att analysera data. Dataanalys gör det möjligt att identifiera de mest värdefulla kunderna i CRM-databasen och hitta deras tvillingar på marknaden. Analys främjar också tillväxt inom den befintliga kundbasen och hjälper företag att hitta nya kunder. Resultaten från dataanalysen inkluderas i kampanjplanering eller kontobaserad marknadsföring.

Marknadsföringstrend #7: Riskhantering

Riskhantering blir allt viktigare inom marknadsföring. Företag använder riskindikatorer från externa dataleverantörer som Dun & Bradstreet. Marknadsföringsteam eliminerar alla riskfyllda företag, helst innan säljteamet ens börjar sin bearbetning. Potentiella affärspartner kontrolleras också och utvärderas, antingen manuellt eller i en automatiserad process.

Marknadsföringstrend #8: Miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG)

Att etablera affärsrelationer med ansvarsfulla företag är högt på många företags prioriteringslistor. Detta börjar redan hos marknadsföringsteamet, där potentiella affärspartner granskas med avseende på hållbarhet, ansvarstagande och eventuella ESG-risker. Marknadsföringsteam använder sig av ESG-data för detta, såsom data som tillhandahålls av Dun & Bradstreet, för att bedöma hur ansvarfullt och hållbart kunder och leverantörer agerar.