Nove informacije o korišćenju podataka kompanije Dun & Bradstreet u skladu sa nedavnim sankcijama

Nakon našeg obaveštenja u aprilu 2022. godine , kompanija Dun & Bradstreet nastavlja da pažljivo prati uticaj rusko-ukrajinske krize na poslovne aktivnosti širom sveta. U svetlu nedavnih događaja i u skladu sa najnovijim globalnim sankcijama, kompanija Dun & Bradstreet je preduzela sledeće mere:

  • Od 7. jula 2022. godine, kompanija Dun & Bradstreet suspenduje pristup konfigurisanim* finansijskim podacima u svojim rešenjima za ruske poslovne subjekte i individualne korisnike (finansijskih informacija) sa sedištem u Rusiji. Ova suspenzija se odnosi na sankcije Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD u skladu sa Izvršnom naredbom 14071.

Određeni zahtevi u skladu sa Izvršnom naredbom u skladu su sa naporima EU ranije ove godine da zabrani firmama da ruskim preduzećima, građanima i ljudima u Rusiji pružaju usluge kreditnog rejtinga i pretplate u vezi sa aktivnostima kreditnog rejtinga. Na osnovu okolnosti krize, kompanija Dun & Bradstreet je takođe prebacila sva ukrajinska preduzeća u „neizvesan operativni status”, pošto je lokalno poslovno okruženje otežavalo pružanje smernica o kreditnoj sposobnosti kompanija. Ovi događaji su doveli do toga da kompanija Dun & Bradstreet preduzme sledeće prethodne mere:

  • U aprilu 2022. obustavljen je razvoj bilo kakvih dodatnih uvida ili rezultata o poslovnim subjektima koji su bili direktno pogođeni rusko-ukrajinskom krizom. Time je obuhvaćeno davanje ocena za:
    • sva ukrajinska preduzeća, na osnovu ograničene vidljivosti njihovog neizvesnog operativnog statusa u regionu
    • direktno sankcionisane poslovne subjekte i poslovne subjekte širom sveta koji kontrolišu kompanije koje su sankcionisale Velika Britanija, SAD, Kanada ili EU zbog njihove umešanosti u krizu u Ukrajini
  • Dana 15. aprila 2022. godine, kompanija Dun & Bradstreet je onemogućila pristup kreditnim proizvodima korisnicima koji se nalaze u Rusiji – u skladu sa važećim regulatornim merama.
  • Dana 15. aprila 2022. godine, kompanija Dun & Bradstreet je takođe zatražila da administratori naloga koji koriste naša API rešenja treba da procene dozvole i pristup individualnim korisnicima kako bi osigurali poštovanje sankcija Ujedinjenog Kraljevstva, SAD, Kanade i EU.

Kompanija Dun & Bradstreet će saopštiti dalje izmene svojih podataka, usluga i rešenja, kada je to potrebno, kako bismo sigurno nastavili da se pridržavamo globalnih i lokalnih promena regulative i politike. Za dodatnu pomoć, lokalni kontakt možete naći na https://www.dnb.com/choose-your-country.html.

*) Za potrebe ove suspenzije, „konfigurisani“ finansijski podaci obuhvataju finansijske podatke koji se odnose na poslovni subjekt koje kompanija Dun & Bradstreet modifikuje, tumači ili analizira, kao što su koeficijenti, stope rasta ili kvartali industrije, ili bilo koji procenjeni ili modelirani finansijski podaci.