7 saveta za uspešno suočavanje sa rizicima u 2021. godini

Početak je 2021. godine, a epidemija Covid-19 još uvek seje nesigurnost i povećava rizik u poslovnom svetu. Zbog toga je sada važnije nego ikada da usvojite odluke koje će doneti svetlu budućnost vašoj kompaniji i zaposlenima. Pametne odluke su podržane podacima i analizama. Stoga smo vam pripremili 7 saveta koji će vam pomoći da uđete u novu godinu – i shodno tome, iz nje izađete – kao pobednik.

 

1. Decenije poslovanja u okruženju sa srazmerno niskim rizikom su za nama i zato upravljajte rizicima pažljivo i pametnim izborom poslovnog partnera

Događanja u 2020. godini diktira pandemija, koja je primorala države da preduzmu brojne mere za suzbijanje širenja virusa. Globalne mere su pokrenule privredno hlađenje i shodno tome se povećao rizik.

Prognozu poslovanja pojedinih preduzeća proverite putem Failure Score ocene koju možete pratiti u Dun & Bradstreet rešenjima (poslovna.rs i Portfollio Intelligence). Failure Score ocena, je razvijena u Dun & Bradstreetu, omogućuje pouzdanu analitičku prognozu i u kriznim vremenima jer se zasniva na 70 dinamičkih varijabli, svakodnevno se ažurira. Svakodnevno ažuriranu ocenu, koja prognozira verovatnoću negativnog poslovnog događaja u narednih 12 meseci, proverite pomoću besplatnog probnog rešenja Dun & Bradstreet.

 

2. Nova realnost donosi lošiju disciplinu plaćanja i duže rokove plaćanja. Ako nekada dan kašnjenja s isporukom ili kašnjenje plaćanja još nije bio ozbiljan indikator problema, danas to ne smete više zanemariti.

Novi način kako privreda funkcioniše sa sobom je doneo i promene pri plaćanju i saradnji između preduzeća, što povećava nepoverenje u poslovnom svetu.

Indeks plaćanja je najbrži indikator rizika, ali je za stvaranje celokupne slike o stanju poslovnog subjekta potrebno je poštovati i druge promenljive analitičke metrike, kao što su ocena Failure Score, Dinamička ocena.

Sve pokazatelje možete pratiti u našim rešenjima.

 

3. Promene se događaju svakodnevno. Ukoliko ih primetite pravovremeno, možete odreagovati adekvatno.

Situacija se u mnogim preduzećima promenila. Preduzeća kojima preti nelikvidnost možda neće moći da izmire račune za prodate proizvode ili pružene usluge i zato je dalja prodaja proizvoda ili pružanje usluga takvom preduzeću rizično. Bez obzira na to da li sa nekim sarađujete već nekoliko godina ili ste to već počeli, važno je da redovno pratite promenljive i prediktivne pokazatelje u rešenjima Dun & Bradstreet, koje možete i besplatno da testirate. Možete da podesite i obaveštavanje o blokadama preduzeća, da pratite indeks plaćanja i da proveravate kako vaši partneri plaćaju drugim poslovnim partnerima, koliko povezanih preduzeća ima u mreži vlasništva i kako su preduzeća spremna na vanredne uslove..

„Podaci, kao što su promene broja tekućih računa, statusi poreskih neplatiša i neplatiše obaveza zaposlenima, mogu ukazivati na to da preduzeće ima probleme likvidnosti. Poslovni partneri s nesigurnom situacijom likvidnosti zahtevaju prioritetni tretman kako pri naplati eventualno dospelih i još neplaćenih računa tako i pri odluci o obezbeđivanju proizvoda ili usluga dogovorenih ugovorom u bliskoj budućnosti. Moramo voditi računa o svim najmanjim promenama. Kada preduzeće ima blokadu, već je prekasno”, upozorava Alja Stepišnik, savetnica za iskustva sa klijentima za Dun & Bradstreet Južno tržište.

 

4. Bonitetno izvrsna preduzeća su najpouzdaniji i poslovno najstabilniji pravni subjekat. Poslovanje sa sertifikovanim preduzećima je zbog toga manje rizično.

Od rizika se dodatno zaštitite i tako da za poslovne partnere birate kompanije sa sertifikatom bonitetne izvrsnosti jer je on pokazatelj stabilnosti poslovanja, što je posebno važno u kriznim i nesigurnim vremenima. Postoji veća verovatnoća da će bonitetno izvrsne kompanije uspešno nastaviti poslovanje i nakon završetka pandemije, dok su kompanije sa nižim ocenama boniteta izloženije rizicima. Aktuelna analiza sertifikovanih kompanija je pokazala da je više od 97,2% sertifikovanih kompanija za 2019. godinu i u 2020. godini poslovala uspešno – uprkos krizi, kompanije nisu imale nijednu blokadu tekućeg računa. Sertifikat se tako i u kriznim vremenima pokazao kao pouzdani instrument prilikom merenja kondicije poslovnog subjekta.

U međunarodnom okruženju je sertifikovanje kompanija afirmisana praksa preko koje kompanije dodatno učvršćuju svoj ugled i podižu poverenje jer sertifikat izvrsnosti kompaniji olakšava poslovanje i otvara vrata novim poslovnim prilikama.

 

5. Iskoritite alternativnim načine traženje kupaca i dobavljača.

Službena putovanja su zabranjena, brojni zaposleni rade od kuće, sajmovi i poslovni događaji su onemogućeni – kako i gde uopšte možete doći do novih kupaca i dobavljača? Nove prilike stvaramo tako što razmišljamo na nove načine i biramo nove puteve. Za nove kupce i dobavljače će biti potrebno preći okvire domaćeg tržišta i iskoristiti alternativne načine stvaranja prodajnih kontakata, kao da su Analiza blizanaca (eng. Look-Alikes) i Analitika pametnih podataka (eng. Smart Data Analytics). Kod oba načina radi se o uvidu u skup podataka preduzeća, obogaćivanje ovih podataka sa dodatnim informacijama i pravljenje spiskova potencijalnih klijenata koji imaju visoki kvalitet i veliku verovatnoću za stvarnu potrebu za određenim proizvoda i uslugama.

Ukoliko želite sa što manje gubitaka prebroditi koronakrizu, smisleno je prebaciti upravljanje prodajnih kontakata na osnovu podržanu podacima.

 

6. Za nove poslovne prilike treba se okrenuti za globalnim tržištima i sa novim kupcima i dobavljačima bezbedno i uspešno rasti

Ograničenja u svim državama snažno utiču na prihode preduzeća i na njihovu mogućnost da uspešno posluju na nestabilnom tržištu. Ključnu ulogu za uspešnost poslovanja u novim uslovima ima prilagodljivost kompanije i preusmeravanje na nova, globalna tržišta. Ona preduzeća koja ciljaju na široko tržište, u kriznim vremenima pri poslovanju su u prednosti. Mada, nova tržišta uvek predstavljaju određeni stepen rizika. Svoje globalno poslovanje možete dovesti na pravi put pomoću podataka i analitike. Spajanje analitičko-konsultantske kompanije Dun & Bradstreet s bonitetnom kućom Dun & Bradstreet donosi vam nove mogućnosti za unapređenje rasta i smanjenje poslovnih rizika na globalnom tržištu.

D&B rešenja (D&B CreditD&B HooversD&B OnBoard) uključuju najveću bazu podataka na svetu o kompanijama širom sveta. Korišćenjem kvalitetnih podataka možete steći više globalnih klijenata jer možete pratiti i proveravati bilo koje preduzeće na svetu i njen profil.

 

7. Digitalna transformacija mora da bude realnost svih preduzeća. Ukoliko još niste započeli digitalizaciju poslovanja, sada je krajnje vreme.

Virus korona je pored celokupne štete doneo i jednu pozitivnu promenu u ekonomiji. Mere zbog kojih ljudi moraju ostati kod kuće stvaraju potrebu preduzećima da se digitalizuju, fizičke prodavnice transformišu u internet prodavnice i posle epidemije nastavljaju s poslovanjem putem oba kanala. Kompanije koje su pre prvog talasa epidemije bile na višem nivou digitalizacije i manje zadužene lakše i brže su se prilagodile novim uslovima i formama poslovanja, kao što je rad od kuće ili internet trgovina. Sada su kompanije još u većoj meri svesne da je digitalizacija realnost. Digitalizacija može zajedno sa automatizacijom u oblasti upravljanja rizicima i marketinga da donese velike uspehe.

Saznajte više kako pokrenuti poslovanje uz veštačku inteligenciju i pristupa zasnovaog na podacima..

 

Podaci su i dan-danas od ključnog značaja i njihova upotreba će u budućnosti samo još više rasti. Ukoliko imate pristup preciznim i ažurnim podacima iz celog sveta, možete donositi bolje odluke, stvarati profit uz izbegavanje nesigurnosti i kreditnih gubitaka i uštedeti vreme i novac.

Ukoračite u novu godinu sa optimizmom. Mi smo tu za vas da vas podržimo sa podacima i dajemo vam savete pri odlukama koje će vam pomoći da zablistate u 2021. godini.