Sa kim delimo vaše podatke?

Pre prenosa podataka, pregledamo sve nacionalne i regionalne zakone kako bismo osigurali da su ispunjene sve obaveze i zahtevi.