Šta Vi možete učiniti

Prava koja imate su velika. Naše obaveze su veće.