Kompletan uvid u privredne subjekte

Live Business Identity (Poslovni identitet uživo) pruža vam najtačniji i najažurniji prikaz organizacija.

Kompletan uvid u privredne subjekte

Live Business Identity (Poslovni identitet uživo) pruža vam najtačniji i najažurniji prikaz organizacija. Početna tačka servisa Live Business Identity je Dun & Bradstreet D-U-N-S® broj, vlasnički, jedinstveni devetocifreni identifikator kompanija koji nam omogućuje da pratimo kompaniju i s njom povezane podatke i konekcije tokom celog veka trajanja te kompanije.
Širok raspon uvida

Kao i lični identitet, koji je mnogo više od otiska prsta, Live Business Identity je više od D-U-N-S broja i donosi dodatne vredne elemente, poput utvrđivanja veza između subjekata. Live Business Identity pruža i mnogo konkretnih podataka o određenim elementima podataka o kompaniji, uključujući:

  • identifikatore uređaja i IP adresa za ciljano digitalno oglašavanje
  • industrijske profile za inteligentne prodajne kampanje
  • kontakt podatke za direktno povezivanje s kupcima
  • sveobuhvatan istorijat plaćanja radi bolje predvidljivosti
  • uvide u vlasničku strukturu subjekta kako bi se znalo ko na kraju ima korist od rezultata kompanije.

Prediktivna i preskriptivna analitika i skorovi zaokružuju uvide koje pruža servis Live Business Identity.