Društvena pitanja

Pomažemo ljudima da ostvare svoj puni potencijal

Oblasti na koje se fokusiramo

D&B Europe Udio zaposlenih žena i muškaraca 2016. – 2020.

D&B Europe Žene na rukovodećim pozicijama 2016. – 2020.

Naše buduće obaveze

Jednakost polova Povećanje udela žena na rukovodećim pozicijama na 35% tokom 2021. godine
Diskriminacija i uznemiravanje Težimo cifri od 0 slučajeva incidenata diskriminacije i uznemiravanja.
Ocena zadovoljstva zaposlenih (eNPS) Poboljšanje naše prosečne eNPS do 25 u 2021. godini u poređenju sa 23 tokom 2020. godine.