D&B Hoovers

Povedite svoje globalno poslovanje pravim putem
KONTAKTIRAJTE NAS

Čuvajte se lažnih veb stranica i ljudi koji obećavaju da će dodeliti Dun & Bradstreet D-U-N-S® broj. Postoje osobe koje trenutno upravljaju veb stranicama dunsverified.co.in, dunsregistration.co.in, dunsregistration.com, dunsnumber.co.in i dunserve.online. Dun & Bradstreet nije povezan sa ovim prekršiteljima i pomenutim veb stranicama. Molimo vas budite oprezni u komunikaciji sa takvim ljudima.

Neka vaše poslovanje raste brže sa podacima i analitikom

Neka vaše poslovanje raste brže sa podacima i analitikom

D&B Hoovers je rešenje za pospešivanje proizvodnje u kom se uz podatke i analitiku skraćuje vreme potrebno da vaš potencijalni klijent postane profitabilan klijent. Bržim i efikasnijim odvijanjem interakcija sa klijentom vaši prodavci će sa rešenjem D&B Hoovers doprineti rastu poslovanja.

D&B Hoovers koristi najveću poslovnu bazu podataka na svetu, zasniva se na moćnom sistemu za univerzalno numerisanje D-U-N-S® društva Dun & Bradstreet i koristi naprednu analitiku kako biste sa ovim rešenjem i brojnim uvidima mogli pospešiti svoju prodaju.

Obezbedite potrebne podatke prodajnim stručnjacima kako bi brže sklapali poslove

Prodavci moraju da obezbede prodaju, i to sa ključnim uvidima i dragocenim kontaktima sa klijentima. Međutim, 40 odsto prodavaca smatra da nemaju prave podatke za efikasnu interakciju sa potencijalnim strankama. U tome vam može pomoći upravo D&B Hoovers.

D&B Hoovers stručnjacima za B2B prodaju i marketing omogućava da:

D&B Hoovers stručnjacima za B2B prodaju i marketing omogućava da:

• STRATEŠKI PREPOZNAJU CILJNE KLIJENTE:
prodaji obezbedi glavne uvide tokom interakcije,
• EFIKASNO POSLUJU SA KLIJENTOM:
brzo prepoznaju koje su najkorisnije potencijalne stranke i sa njima uspostave interakciju dosledno po svim prodajnim kanalima vima,
• NEOMETANO USKLAĐUJU INFORMACIJE:
kvalitetne podatke možete izvoziti i povezati sa svojim postojećim sistemima podataka.

Glavne karakteristike:

  • skraćeni prodajni ciklusi,
  • prognostički pokazatelji vam pomažu da prepoznate najbolje potencijalne klijente,
  • napredna pretraga i pravljenje spiskova usmeravaju ciljno biranje klijenata,
  • kritični poslovni podaci su dostupni tokom interakcije u realnom vremenu, pa tako svaka komunikacija sa klijentom može biti efikasna i delotvorna,
  • efikasno prepoznajte koji su najkorisniji potencijalni klijenti i sa njima uspostavite efikasnu interakciju po svim prodajnim kanalima,
  • intuitivan korisnički interfejs.

Kontaktirajte nas

Nazovite nas na

Get Started D&B