PROIZVODI ZA VAŠE POSLOVNE ODLUKE Našim klijentima olakšavamo donošenje pametnih odluka.

Svakom je potrebno neko vreme za donošenje poslovnih odluka, a mi se trudimo da donosimo za vas odluke što lakše. Mi smo stručnjaci za pametne podatke (Smarta Data) pomoću kojih predviđamo rizike i ponašanje potrošača. Sa analizom podataka otkrivamo nove činjenice i pružamo uvid koji služi kao podrška za pametne odluke.

Naša rešenja s područja poslovne analitike, upravljanje rizikom, usaglašenost poslovanja, marketinga i prodaje, pomaže vam da pronađete nove stranke, informacije o poslovanju svojih partnera, optimizujete poslovanje i povećate rast svoje kompanije.

Poslovna analitika

Pomoću detaljne analitike, pomažemo vam da imate kompletan uvid u unutrašnje i eksterno okruženje, čime ćete pratiti pametne poslovne odluke i optimizaciju procesa.

Upravljanje rizikom i informacije o kreditnom rejtingu

S tekućim i pouzdanim informacijama o preduzećima, rizicima i bonitetnoj oceni preduzeća u zemlji i inostranstvu, dobijate nove poslovne mogućnosti, da odaberete prave kupce i ostvarite pozitivne rezultate.

Pronađite nove kupce

Kombinovanjem i analiziranjem podataka stvaramo dragoceno znanje o postojećim kupcima i time pravimo skup potencijalnih novih ciljnih grupa i poslovnih partnera.

Usklađenost

Misija svake kompanije pored ostvarivanja poslovnih ciljeva je transparentno, etičko i odgovorno delovanje. Pratite i proverite pouzdanost vaših partnera sa našim rešenjima.

Marketing

Analiza podataka je postala deo marketinga, jer današnji potrošači očekuju prilagođene ponude o svojim potrebama. Za preduzeća su podaci ključni za dublje razumevanje klijenata i pravilno planiranje akcija. Tumačimo i analiziramo podatke koji pomažu našim klijentima da se bave marketingom na osnovu podataka.