VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

OBVESTILO O ZASEBNOSTI

Dun & Bradstreet d.o.o., s sedežem v Ljubljani, Slovenija je del mednarodne korporacije Dun & Bradstreet, s sedežem v Jacksonvillu (Florida), ZDA.

Varovanje zasebnosti posameznikov je za naše poslovanje ključno, zato si prizadevamo z največjo skrbnostjo varovati posameznikove podatke in zasebnost.

Dun & Bradstreet ponuja velik obseg podatkov o poslovnih subjektih in s pomočjo podatkovne analitke podjetjem pomaga pri doseganju boljših poslovnih uspehov, zmanjševanju stroškov ter obvlagovanju tveganj pri poslovanju.

Zavedamo se, da so del podatkov o poslovnih subjektih, ki jih obdelujemo tudi nekateri osebni podatki, saj gre za podatke, ki se nanašajo na posameznika (direktorji, samostojni podjetniki posamezniki,…), zato v nadaljevanju obvestila o zasebnosti podajamo vse informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

 

Katere osebne podatke zbiramo in obdelujemo

O posameznikih (fizičnih osebah) obdelujemo naslednje osebne podatke:

 • ustanovitelji, lastniki ali zakoniti zastopniki poslovnih subjektov, kot na primer d.o.o., ipd. (ime, priimek, naslov, kontaktne podatke poslovnega subjekta, ki so lahko kontaktni podatki fizične osebe);
 • ustanovitelji, lastniki ali zakoniti zastopniki poslovnih subjektov, ki so fizične osebe, kot na primer s.p., ipd. (ime in priimek, davčno številko, poslovni naslov poslovnega subjekta, ki je lahko hkrati naslov prebivališča fizične osebe, kontaktne podatke poslovnega subjekta, ki so lahko kontaktni podatki fizične osebe);

O navedenih osebah lahko obdelujemo tudi podatke iz časopisnih člankov, ki se pojavijo v rubrikah gospodarstvo in drugih rubrikah z vsebinami, ki so lahko pomembne za gospodarsko okolje.

Poleg tega pa pridobivamo in obdelujemo tudi podrobne podatke o poslovnih subjektih, v katerih imajo ti posamezniki določeno funkcijo, in sicer: podatki o poslovanju poslovnega subjekta, plačilni disciplini, številu zaposlenih, zgodovini poslovanja, hčerinskih družbah, podružnicah, področjih poslovanja in druge informacije o poslovnih subjektih, ki pomembno tvorijo celovit profil poslovnega subjekta.

Poleg zgoraj navedenih pa obdelujemo tudi osebne podatke:

 • strank v postopku osebnega stečaja (ime, priimek, naslov, rojstni datum, datum smrti (v primeru smrti));
 • drugih udeležencev v postopkih zaradi insolventnosti, kot na primer upniki, upravitelj postopka, ipd. (ime, priimek naslov).

Obdelava vseh zgoraj navedenih podatkov se izvaja kot evidenca podatkov o lastniški strukturi ali povezanih osebah, ki je del baze podatkov o poslovnih subjektih na slovenskem ozemlju ter finančnih in analitičnih podatkov, namenjenih poslovnim subjektom. 

Glavni namen obdelave je naročnikom in uporabnikom naših poslovnih rešitev z ocenami verjetnosti, ki temeljijo na matematičnih izračunih in statističnih analizah, omogočiti enostaven in pregleden dostop do sicer javno dostopnih podatkov o poslovnih subjektih in ostale informacije, ki utegnejo biti ključnega pomena pri zagotavljanju večje varnosti in predvidljivosti pri sprejemanju poslovnih odločitev posameznega poslovnega subjekta.

 

Izvor naših podatkov

Zgoraj navedene podatke pridobivamo iz:

 • javno dostopnih virov (javni registri,uradne objave, seznami ipd.);
 • pogodbenih partnerjev;
 • direktno od posameznikov zaposlenih znotraj poslovnega subjekta (npr. pridobivanje kontaktnih podatkov poslovnega subjekta,…).

 

S kom delimo vaše podatke

Bistvo našega poslovanja je, pomagati strankam, da na podlagi zanesljivih podatkov o svojih (potencialnih) poslovnih partnerjih in njihovem poslovanju sprejemajo dobre poslovne odločitve.

Komercialne podatke, ki so del naših poslovnih rešitev delimo z:

 • našimi strankami, ki so pretežno majhna, srednja in velika podjetja;
 • naše stranke so tudi državni organi, organi javnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava;
 • uporabnikom, na podlagi njihove izrecne zahteve, če za takšno posredovanje podatkov obstaja ustrezna pravna podlaga (revizorji, sodišča,..);
 • našimi pogodbenimi partnerji (obdelovalci), in sicer v okviru zagotavljanja storitev.

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava na podlagi zakonitega interesa

Podatke o posameznikih (fizičnih osebah) lahko obdelujemo na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva Dun & Bradstreet ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. Pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih obdelujemo na podlagi zakonitega interesa uporabljamo primerne varnostne ukrepe za zaščito zasebnosti.

To pomeni, da osebne podatke obdelujemo za namene, kot so:

 • da v okviru celovite storitve bonitetnega ocenjevanja in analize poslovnega subjekta ter zagotavljanja varnosti pravnega prometa, naročnikom in uporabnikom poslovnih rešitev ponudimo celovit vpogled v profil poslovnega subjekta (vključno s podatki o ustanoviteljih, lastnikih in zakonitih zastopnikih);
 • za zagotavljanje pravne varnosti s podatki o plačilni sposobnosti (podatki iz postopkov zaradi insolventnosti);

 

Pogodbeni obdelovalci

V nekaterih primerih Dun & Bradstreet sodeluje s pogodbenimi obdelovalci.

Tiste, ki obdelujejo naše podatke zelo skrbno izbiramo in imamo z njimi sklenjene tudi pogodbe o obdelavi podatkov, ki urejajo, kako naj in kako lahko obdelujejo naše podatke. Prizadevamo si, da imajo naši pogodbeni partnerji vsaj enak nivo varovanja podatkov kot mi. Več o tem si lahko preberete v Prilogi 1.

Glede na to, da naši obdelovalci delajo v našem imenu in na naš račun, smo mi polno odgovorni za to, kar oni delajo s podatki, ki jih obdelujejo.

 

Kako varujemo vaše podatke

O tem, kako varujemo podatke, se lahko prepričate v Prilogi 1, kjer so podrobno predstavljeni tehnični in organizacijski ukrepi, ki smo jih sprejeli z namenom zagotavljanja ustrezne ravni varstva podatkov.

Prenos podatkov

Ko osebne podatke prenašamo izven EU/EEA imamo za tak prenos zmeraj ustrezno pravno podlago, kot je predvidena v poglavju V. Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, hkrati pa vedno presojamo potrebo po sprejemu ukrepov, s katerimi se dopolnjujejo orodja za prenos, da se zagotovi skladnost.

Hramba podatkov

Osebni podatki se hranijo tako dolgo, kolikor je to potrebno, za dosego namena. Obdobje hrambe je tako odvisno od zakonskih zahtev in poslovnih potreb ter je natančno definirano v internih aktih družbe (npr.: podatki o posameznikih, ki imajo določeno funkcijo v posameznem poslovnem subjektu so znotraj poslovnih rešitev dostopni vsaj dokler je podatek dostopen v primarnih virih – javnih registrih, seznamih,..).

Ko posamezni podatek ni več potreben za dosego namena, ga iz svojih podatkovnih baz izbrišemo.

 

Vaše pravice glede osebnih podatkov

Pravica dostopa

Omogočamo vam, da imate dostop do podatkov, ki jih o vas obdelujemo. To pomeni, da nas lahko kontaktirate in podali vam bomo informacije o tem, katere vaše osebne podatke obdelujemo in za kakšen namen.

Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo napačne ali nepopolne podatke, ki jih v zvezi z njim obdelujemo. V primeru, ko osebne podatke posameznika pridobivamo iz javno dostopnih registrov, vas lahko prosimo, da se najprej neposredno obrnete na zadevni organ in popravite svoje podatke.

Pravica do izbrisa

Pravico imate, da zahtevate izbris svojih osebnih podatkov iz naših podatkovnih baz. Vaši zahtevi bomo ugodili, razen če bomo ugotovili, da imamo pravno podlago za obdelavo vaših osebnih podatkov.

Pravica do ugovora

Pravico imate, da ugovarjate določenim vrstam obdelave osebnih podatkov.

Lahko nasprotujete določeni uporabi osebnih podatkov, če se ti podatki obdelujejo za druge namene, kot je potrebno za opravljanje naših storitev ali za izpolnjevanje zakonske obveznosti. Lahko tudi nasprotujete nadaljnji obdelavi osebnih podatkov po predhodnem soglasju.

Pravica do omejitve obdelave

Pravico imate zahtevati, da vaših osebnih podatkov, za določene namene, več ne obdelujemo. V tem primeru vaših podatkov v prihodnje ne bomo več uporabljali v namene, na katere se nanaša vaša prepoved.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da vam podatke, ki se nanašajo na vas posredujemo v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, vi pa jih lahko posredujete drugemu upravljavcu. Upoštevajte, da to velja le za podatke, ki smo jih dobili neposredno od vas.

Kako uveljaviti pravice

Pravice lahko uveljavite na način, da nam pošljete navadno pošto ali elektronsko pošto na spodaj navedene naslove z naslednjimi podatki: ime in priimek, naslov, elektronski naslov ali telefonsko številko ter kakršenkoli dodatni identifikacijski kriterij, ki nam bo omogočal vašo nedvoumno identifikacijo.

Zahtevamo lahko tudi dodatne informacije, potrebne za potrditev vaše identitete. Zavrnemo lahko zahteve, ki so nerazumno ponavljajoče, pretirane ali očitno neutemeljene.

V kolikor menite, da podatkov ne obdelujemo skladno z veljavnimi zakoni o varovanju osebnih podatkov, lahko vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu (Informacijskem pooblaščencu).

 

Spremembe naše politike zasebnosti

Prizadevamo si, da politiko zasebnosti redno posodabljamo. Zadnja posodobitev je bila v mesecu avgustu 2021.

 

Kako nas lahko kontaktirate

Če imate kakšna vprašanja glede naše politike zasebnosti ali o vaših pravicah nas kontaktirajte na: support.si@bisnode.com.

 

Za več vprašanj o varstvu vaših osebnih podatkov se obrnite na:

Sandra Pjanić

Pooblaščenka za varstvo osebnih podatkov

Stegne 13G

1000 Ljubljana

dpo.si@bisnode.com