D&B ONboard Popolna protikorupcijska rešitev, ki vam omogoča sledenje, revizijo, shranjevanje in pospešitev odločitev o odnosih s strankami, partnerji in dobavitelji. KONTAKTIRAJ NAS

Spremljanje in preverjanje zanesljivosti vaših partnerjev

Učinkovita skrbnost za skladnost poslovanja.
Z njim izvedete KYC(V)* proces
Skladnost

Poslanstvo vsake družbe je poleg uresničevanja poslovnih ciljev tudi delovati transparentno, kredibilno, etično ter odgovorno. Skladnost in etika imata danes v družbah strateško vlogo, ki zajema obvladovanje in upravljanje tveganj v skladu z zakonodajo in internimi akti družbe, in tveganj, ki izvirajo iz poslovnih razmerij. Skladnost ni le 'buzzword', temveč na poslovnem parketu postaja zahteva, ki jo z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma narekuje tudi slovenska zakonodaja.

Ali veste s kom poslujete?

Kdo ne bi še pred začetkom sodelovanja želel vedeti, s 'kom' posluje, kdo so lastniki in kakšna tveganja prevzamemo pri poslovanju z njimi? S pomočjo D & B Onboard, nove spletne rešitve našega globalnega partnerja Dun & Bradstreet za spremljanje in preverjanje zanesljivosti vaših partnerjev, njihovih vodstev ter lastnikov, lahko identificirate katerokoli podjetje na svetu in hitro ter preprosto preverite njegovo ozadje. Z njim izvedete KYC(V)* proces: identifikacija, zbiranje vseh relevantnih informacij, ocena tvegan in dokumentacija.

Kontaktirajte nas