Boniteta odličnosti

Predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov.

Pazite se lažnih spletnih strani in oseb, ki obljubljajo dodelitev Dun & Bradstreet D-U-N-S® številke. Osebe, ki trenutno upravljajo spletne strani, kot so dunsverified.co.in, dunsregistration.co.in, dunsregistration.com, dunsnumber.co.in in dunserve.online, niso povezane z Dun & Bradstreet, prav tako Dun & Bradstreet ni povezan s temi kršitelji in omenjenimi spletnimi stranmi. Bodite previdni, ko sklepate posle oz. transakcije s takimi osebami.

check-mark-blue.png

Temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto

check-mark-blue.png

Napoveduje varnost poslovanja v naslednjih dvanajstih mesecih

check-mark-blue.png

Poslovni subjekt lahko doseže bonitetno odličnost A, AA ali najvišjo oceno AAA

Kaj je boniteta odličnosti?

Kaj je boniteta odličnosti?

Bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. Temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih dvanajstih mesecih.

Boniteta odličnosti A, AA ali AAA

Boniteta odličnosti A, AA ali AAA

Poslovni subjekt lahko doseže bonitetno odličnost A, AA ali najvišjo oceno AAA

  • A: poslovni subjekt spada v visok razred bonitetne odličnosti v Sloveniji;
  • AA: poslovni subjekt spada v višji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji;
  • AAA: poslovni subjekt spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji.
Podjetja z bonitetno odličnostjo

Podjetja z bonitetno odličnostjo

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo odlično in izpolnjujejo kriterije za doseganje manjše verjetnosti, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo,
  • izbris subjekta iz poslovnega registra,
  • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma.

V mednarodnem okolju je certificiranje že uveljavljena praksa in na ta način si poslovni subjekti dodatno utrjujejo svoj ugled ter zaupanje v domačem in tujem poslovnem okolju. Imetniki certifikata si tako pridobijo dodatno zaupanje poslovnih partnerjev.

Imamo večletno tradicijo v podeljevanju certifikatov bonitetne odličnosti v 19 evropskih državah, kjer smo prisotni.

 

PREJEMNIKI BONITETE ODLIČNOSTI

Oglejte si, katera podjetja v slovenskem gospodarstvu poslujejo nadpovprečno.
Imenik bonitetno odličnih

Metodologija za določitev bonitetne ocene odličnosti temelji na statističnih modelih, ki napovedujejo verjetnost stečaja, izbrisa in blokade v prihodnjih dvanajstih mesecih poslovanja gospodarskega subjekta.

Statistični modeli so bili zgrajeni na podlagi finančnih kazalcev poslovanja gospodarskih subjektov (zadolženost, likvidnost, uspešnost in učinkovitost) za zadnja tri leta ter na podlagi negativnih dogodkov (stečaj, izbris, blokada) v izbranem obdobju.

Finančni kazalniki so bili, za ustreznejšo primerjavo doseženih vrednosti med subjekti, normirani glede na velikost sredstev ali celotnih prihodkov.

Rezultati statističnih analiz so pokazali, da imajo subjekti z relativno nižjim deležem dolga v financiranju manjšo verjetnost, da bodo v naslednjih 12-ih mesecih zabeležili stečaj, izbris ali daljšo blokado TRR računov.

Boniteta odlčnosti
Boniteta odlčnosti
grafkolicnikobratnihsredstev.png

S pridobljenim certifikatom lahko utrdite ugled med obstoječimi strankami in partnerji ter v širši poslovni javnosti. Uporabite ga lahko kot dodatno referenco na sejmih, pri javnih razpisih in pridobivanju novih poslovnih partnerjev.

Bonitetna odličnost je tako potrditev dosežkov podjetja in zagotovilo strankam ter poslovnim partnerjem o uspehu, verodostojnosti in zanesljivosti podjetja.

Bonitetno oceno odličnosti imajo le najboljša podjetja, ki dosegajo najvišje standarde poslovne etike in so se v daljšem časovnem obdobju izkazali kot zanesljiv partner glede plačilne sposobnosti, zanesljivosti dobave in kakovosti izdelkov ter storitev. Le 23, 2 % podjetij na trgu je bonitetno odličnih, kar vaše podjetje uvršča v sam vrh najboljših pravnih subjektov v Sloveniji.

Certifikat bonitetne odličnosti (Creditworthiness rating excellence) je uveljavljen tudi v mednarodnem okolju in zato še posebej primeren za podjetja, ki poslujejo ali želijo poslovati s tujino. Bonitetna odličnost je evropsko priznana referenca finančnega poslovanja podjetja, ki omogoča lažje in hitrejše poslovno odločanje z manj tveganja.

Dokumentacija se izdaja dvojezično, v slovenskem jeziku za domači trg in v angleškem in nemškem jeziku za tujino.

 

Certifikat lahko pridobijo izključno pravni subjekti, ki ustrezajo kriterijem in so se uvrstili na najvišji del lestvice bonitetne odličnosti.

V kolikor želite preveriti svojo uvrstitev v najvišji razred bonitetne odličnosti A, AA ali AAA, vas vljudno prosimo, da nam pošljete svoje podatke podjetja na e-naslov: infoaaa.si@dnb.com in preverili bomo vašo uvrstitev oziroma možno certificiranje.

 

PAKET vsebuje: Basic   Medium Premium Exclusive
Certifikat A4 (slo) v okvirju  1 kos 1 kos 1 kos 1 kos
Certifikat A4 (ang)  1 kos 1 kos 1 kos 1 kos
USB ključ z elektronskim bon. poročilom (slo + ang) 1 kos 1 kos 1 kos 1 kos
E-pasica - za podpise el.pošte in spl.stran podjetja (slo + ang) / 1 kos 1 kos 1 kos
Objava logotipa na www.bisnode.si/aaa / 1 kos 1 kos 1 kos
Objava certifikata na  Bonitete.si/Gvin.com / / 1 kos 1 kos
Barvni žig / / 1 kos 1 kos
Pravica uporabe blagovne znamke / / / 1 kos
Enkratna objava logotipa vašega podjetja v časniku Finance / / / 1 kos
Dodatni certifikat A4 (nem) / / / 1 kos
Dodatna e-pasica (nem) / / / 1 kos
Cena brez DDV: 250 eur 390 eur 490 eur 610 eur

Kontaktirajte nas

Pokliči na

Get Started Module - Izdelki