Boniteta odličnosti

Predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov.

Temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto
Napoveduje varnost poslovanja v naslednjih dvanajstih mesecih
Poslovni subjekt lahko doseže bonitetno odličnost A, AA ali najvišjo oceno AAA
Kaj je boniteta odličnosti?

Bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. Temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih dvanajstih mesecih.

Boniteta odličnosti A, AA ali AAA
Poslovni subjekt lahko doseže bonitetno odličnost A, AA ali najvišjo oceno AAA
  • A: poslovni subjekt spada v visok razred bonitetne odličnosti v Sloveniji;
  • AA: poslovni subjekt spada v višji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji;
  • AAA: poslovni subjekt spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji.
Podjetja z bonitetno odličnostjo

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo odlično in izpolnjujejo kriterije za doseganje manjše verjetnosti, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo,
  • izbris subjekta iz poslovnega registra,
  • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma.

V mednarodnem okolju je certificiranje že uveljavljena praksa in na ta način si poslovni subjekti dodatno utrjujejo svoj ugled ter zaupanje v domačem in tujem poslovnem okolju. Imetniki certifikata si tako pridobijo dodatno zaupanje poslovnih partnerjev.

Imamo večletno tradicijo v podeljevanju certifikatov bonitetne odličnosti v 19 evropskih državah, kjer smo prisotni.

PREJEMNIKI BONITETE ODLIČNOSTI

Oglejte si, katera podjetja v slovenskem gospodarstvu poslujejo nadpovprečno.

Imenik bonitetno odličnih

Kontaktirajte nas