Dun & Bradstreet certifikat bonitetne odličnosti

V analitični hiši Dun & Bradstreet d.o.o. letno certificiramo poslovne subjekte, ki so si skozi svoje delovanje prislužili ocene A, AA oziroma AAA.
KONTAKTIRAJ NAS
check-mark-blue.png

Zaupanja vreden poslovni subjekt

check-mark-blue.png

Boniteta odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost med podjetji,

check-mark-blue.png

Imetniki certifikata bonitetne odličnosti, se lahko pohvalijo z nadpovprečno oceno

Boniteta odličnosti

Boniteta odličnosti

V analitični hiši Dun & Bradstreet d.o.o. letno certificiramo poslovne subjekte, ki so si skozi svoje delovanje prislužili ocene A, AA oziroma AAA.

Zaupanje in verodostojnost sta danes redki lastnosti. Glede na preplet različnih dejavnikov, ki vplivajo na okolje, je danes težko najti zaupanja vreden poslovni subjekt. Imetniki certifikata bonitetne odličnosti so eni redkih poslovnih subjektov, ki se lahko pohvalijo z oceno in to povedo vsem svojim poslovnim partnerjem, s katerimi že ali pa v prihodnje šele nameravajo sodelovati.

VEČ O BONITETI ODLIČNOSTI

Srebrna bonitetna odličnost

Srebrna bonitetna odličnost

Pravico do uporabe mednarodno priznanega statusa srebrne odličnosti pridobijo podjetja, ki zadostijo kriterijem bonitetne odličnosti A, AA in ali AAA 3 leta zapored.

Srebrno bonitetno odličje kot kakovosten indikator sporoča, da je podjetje neomajno tudi takrat, ko utečeni posli prenehajo biti utečeni. Kot ugleden potni list služi pri krepitvi ugleda, sploh ko se zdi, da gre vse od začetka. Z dodanim presekom v gospodarstvu izpostavljamo pomembnost v tradiciji doseganja standardov, ki bo iz vidika ohranjanja in sklepanja novih poslov poskrbela za vsevšečnost iz vidika plačilne discipline.

VEČ O SREBRNI BONITETI ODLIČNOSTI

Zlata boniteta odličnosti

Zlata boniteta odličnosti

Zlata boniteta odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost med podjetji, ki boniteto odličnosti izkazujejo že tri leta zapored. Letos med njih spada 6,92% podjetij.

VEČ O ZLATI BONITETI ODLIČNOSTI

Platinasta odličnost

Platinasta odličnost

Platinasto bonitetno odličnost nosijo izključno podjetja, ki imajo najvišjo bonitetno odličnost Zlati AAA kar tri leta zapored. Podjetja, ki izkazujejo platinasto bonitetno odličnost, predstavljajo najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji.

Bisnode je leta 2019 prvič med vsemi gospodarskimi subjekti z zlatim bonitetnim odličjem izluščil platinasto bonitetno odlična podjetja med slednje letos spada 1, 2% slovenskega trga.

 

VEČ O PLATINASTI BONITETNI ODLIČNOSTI

OMV d.o.o.

OMV d.o.o.

Generalna direktorica podjetja in vodja maloprodaje OMV d.o.o., Vanja Lombar

Kaj za vas in vaše zaposlene pomeni doseganje standarda bonitetne odličnosti?

V prvi vrsti smo zelo ponosni, da naše podjetje dosega najvišje standarde bonitetne odličnosti, saj je za to potrebno konstantno dobro delo vseh zaposlenih v OMV Slovenija. Bonitetna odličnost kaže na to, da smo zaupanja vreden poslovni partner. Našim poslovnim partnerjem predstavlja varnost poslovanja z nami in izkazuje nadpovprečno finančno stabilnost podjetja. V mednarodnem okolju je podeljevanje tovrstnih certifikatov uveljavljena praksa, poslovni subjekti pa si z boniteto odličnosti tudi pri nas utrjujemo ugled in zaupanje med vsemi ključnimi deležniki.

V kateri fazi delovnega procesa ste uporabili certifikat bonitetne odličnosti in na kakšen način? Kakšne izboljšave vam je to prineslo? Lahko navedete konkretne primere?

Bonitetna odličnost služi ugledu podjetja in nas predstavlja kot kredibilnega partnerja tako rekoč v vseh fazah delovnega procesa. Predvsem izkazuje plačilno disciplino in navade poslovanja, kar poslovnim partnerjem olajša odločitev o sodelovanju z nami. Med drugim nam pridobljeni standard bonitetne odličnosti omogoča tudi lažje sodelovanje s podjetji iz tujine, ki tovrstne standarde poznajo že dolgo.  Uporabljamo ga kot dodatno referenco pri javnih razpisih in pri pridobivanju novih poslovnih partnerjev iz Slovenije. Nenazadnje je tudi dober indikator za iskalce zaposlitve, da smo dober in finančno zanesljiv delodajalec.

Preko katerih komunikacijskih kanalov ste izpostavili vaš dosežek (certifikat bonitetne odličnosti)?

Certifikat bonitetne odličnosti smo predstavili prek naše spletne strani  in v sklopu redne interne komunikacije.

Ali bi priporočili mednarodni certifikat bonitetne odličnosti svojim poslovnim partnerjem? Če da, naštejte nekaj razlogov.

Zagotovo. Verjamemo, da že sam proces certificiranja podjetje spodbudi k dodatni skrbnosti v smeri zagotavljanja brezhibnega poslovanja, kar je v prid tako podjetju kot tudi njegovim poslovnim partnerjem. Doseganje standardov bonitetne odličnosti je znak, da je podjetje finančno stabilno, dosega najvišje standarde poslovne etike in je zaupanja vreden poslovni partner. Pridobljen certifikat torej potrjuje verodostojnost organizacije in nakazuje varnost poslovanja z ostalimi poslovnimi subjekti doma in po svetu, posledično pa lahko hitreje vstopa v strateška partnerstva in si s tem zagotavlja dobro finančno poslovanje tudi v prihodnje.

LIDL d.o.o., k.d.

LIDL d.o.o., k.d.

Finančni direktor Lidl d.o.o., k.d., Martin Kokol

Kaj za vas in vaše zaposlene pomeni doseganje standarda bonitetne odličnosti? Kakšne izboljšave vam je to prineslo? Lahko navedete konkretne primere?

V Lidlu Slovenija živimo svoje vrednote - poštenost, uspešnost, dinamičnost, skrbnost in povezanost. S svojim delom in projekti oblikujemo dolgoročno dobre odnose s poslovnimi partnerji in dobavitelji, predvsem pa odlično delovno okolje za naše zaposlene. Skupaj z njimi ustvarjamo dodano vrednost za naše kupce in izredno veseli smo, da se k nam vračajo v vse večjem številu.

Preko katerih komunikacijskih kanalov ste izpostavili vaš dosežek (certifikat bonitetne odličnosti)?

Priznanje Zlata bonitetna odličnost je za nas potrditev, da smo v svojem poslovanju na pravi poti, da so naše strateške usmeritve dobro zastavljene. Uspehe in zmage v Lidlu Slovenija ustvarjamo skupaj, kot ekipa, zato je to priznanje celotnemu kolektivu, na kar smo izredno ponosni. Hkrati je priznanje tudi zaveza, da smo vsem deležnikom zanesljiv in zaupanja vreden partner. Tudi v prihodnje.

Ali bi priporočili mednarodni certifikat bonitetne odličnosti svojim poslovnim partnerjem? Če da, naštejte nekaj razlogov.

Zelo smo ponosni, da smo prejeli certifikat, zato smo kupce in poslovne partnerje o prejemu certifikata obvestili z novičko, ki smo jo objavili na naši spletni strani, ter obvestilom na družabnih omrežjih Lidla Slovenija (Twitter in LinkedIn). Zaposlene smo obvestili preko internih kanalov Lidla Slovenija – intraneta in internega časopisa.Certifikat je odlična popotnica za naprej, pripomore k ugledu in kredibilnosti podjetja, predvsem pa je dobro ogledalo, kje smo pri svojem poslovanju na dobri poti in kam se še lahko razvijemo.

 

1. Uvodne določbe

Izdajatelj in nosilec produktov je Dun & Bradstreet d.o.o., Stegne 13G, Ljubljana ( v nadaljevanju: nosilec).

S splošnimi pogoji za pridobitev in uporabo produktov se urejajo pravna razmerja med nosilcem in naročnikom. Naročniki so dolžni v celoti spoštovati te splošne pogoje ter zaveze in omejitve v zvezi z uporabo podatkov, baz podatkov in drugih storitev posameznih produktov, kot je določeno v nadaljevanju.

 

2. Pomen izrazov

Certifikat boniteta odličnosti (v nadaljevanju: certifikat) – označuje vse produkte, za katere veljajo predmetni splošni pogoji:

 • Boniteta odličnosti, s katerimi nosilec letno certificira poslovne subjekte, ki so si skozi svoje delovanje prislužili ocene A, AA oziroma AAA,
 • Srebrna bonitetna odličnost, ki predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost med podjetji, ki bonitetno odličnost razreda A, AA ali AAA izkazujejo tri leta zapored,
 • Zlata boniteta odličnosti, ki predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost med podjetji, ki boniteto odličnosti najvišjega razreda AAA izkazujejo že tri leta zapored ter
 • Platinasta bonitetna odličnost, ki predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost med podjetji, ki bonitetno odličnosti Zlati AAA izkazujejo tri leta zapored.

Znamka Boniteta odličnosti (v nadaljevanju: Znamka) - vključuje vizualne elemente A, AA in AAA, napis Boniteta odličnosti v slovenskem jeziku, v angleškem jeziku ter v nemškem jeziku in letnico certificiranja.

Znamka Srebrna boniteta odličnosti (v nadaljevanju: Znamka) – vključuje vizualne elemente AAA v srebrni barvi, napis Srebrna odličnost v slovenskem jeziku, v angleškem jeziku ter v nemškem jeziku, letnico certificiranja.­­

Znamka Zlata boniteta odličnosti (v nadaljevanju: Znamka) – vključuje vizualne elemente AAA v zlati barvi, napis Zlata odličnost v slovenskem jeziku, v angleškem jeziku ter v nemškem jeziku, letnico certificiranja.

Znamka Platinasta boniteta odličnosti (v nadaljevanju: Znamka) – vključuje vizualne elemente AAA v barvi Znamke Platinasta bonitetna odličnost, napis Platinasta odličnost v slovenskem jeziku, angleškem jeziku ter nemškem jeziku, letnico certificiranja.

Licenca za uporabo blagovne znamke (v nadaljevanju: Licenca) – uporabnik, ki je z nakupom Srebrnega, Zlatega, Platinastega ali Exclusive paketa pridobil pravico do uporabe blagovne znamke. Znamko uporablja za lastne namene, in sicer na predpakiranih izdelkih, v različnih objavah, katalogih, prospektih, navodilih, v oglasih, reklamnih filmih, video in tonskih zapisih, na elektronskih materialih: e-pošta, spletna stran.

 

3. Predmet

Vsebina splošnih pogojev o uporabi certifikatov nosilca je uporaba storitev, opisanih v priročnikih in brošurah, ki so del storitev posameznega produkta.

 

4. Pogoji za pridobitev Certifikatov boniteta odličnosti

Certifikate lahko pridobi samo podjetje, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev certifikata boniteta odličnosti A, AA in AAA ali podjetje, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev certifikata srebrne, zlate ali platinaste odličnosti.

Katera podjetja izpolnjujejo pogoje za pridobitev certifikata, ugotovi nosilec na podlagi opravljene finančne analize podjetij.

 

5. Pravica do uporabe Znamke

Znamka je last podjetja Dun & Bradstreet d.o.o. in se sme uporabljati le skladno s predmetnimi splošnimi pogoji.

Naročnik pridobi pravico do uporabe znamke, v kolikor:

 1. je uvrščen na seznam Dun & Bradstreet certificirancev Boniteta odličnosti za posamezno leto in
 2. naroči Srebrni, Zlati, Platinasti ali Exclusive paket bonitetne odličnosti.

 

V kolikor naročnik izpolnjuje pogoje navedene v prejšnjem členu pridobi pravico, ne pa tudi obveznost uporabljati Znamko.  

 

6. Začetek naročniškega razmerja

Naročniško razmerje nastane na podlagi:

 • telefonskega ali spletnega naročila, ki ga nosilec in naročnik potrdita, s tem, da nosilec pošlje naročniku po elektronski pošti pravilno izpolnjeno naročilnico ali
 • na podlagi pravilno izpolnjene naročilnice.

Naročnik je upravičen, da v roku 7 dni od sklenitve naročniškega razmerja odstopi od pogodbe, in sicer s pisnim obvestilom poslanim priporočeno po pošti.

V tem primeru se naročnik zavezuje, da bo na podlagi izstavljenega računa nosilca poravnal vse stroške, ki bodo nastali do dneva prenehanja naročniškega razmerja.

 

7. Trajanje naročniškega razmerja

Naročniško razmerje traja eno leto.

Naročniškega razmerja ni mogoče odpovedati pred potekom dogovorjenega roka, razen v primeru hujših kršitev na strani ene ali druge stranke.

Ko je tako dogovorjeno, se naročniško razmerje po koncu fiksnega obdobja samodejno podaljša, če naročnik najkasneje 15 dni pred koncem fiksnega obdobja nosilcu ne pošlje odpovedi naročniškega razmerja. Naročnik mora odpoved pravočasno poslati na elektronski naslov nosilca odpoved.si@bisnode.com.

Ne glede na prejšnji odstavek naročniško razmerje preneha, če naročnik ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev naročenega certifikata boniteta odličnosti.

V primerih, ko je dogovorjeno samodejno podaljšanje naročniškega razmerja, se nosilec obvezuje, da bo naročnika po elektronski pošti 30 dni pred potekom fiksnega obdobja oz. ob prihodu finančnih analiz, obvestil o poteku naročniškega razmerja, o tem, ali še vedno izpolnjuje pogoje za pridobitev certifikata, bodisi enakega ali drugačnega ter o tem, da se bo naročniško razmerje samodejno podaljšalo, če ga naročnik ne bo pravočasno odpovedal.

 

8. Obveznosti pogodbenih strank

Nosilec se zavezuje, da bo naročniku zagotovil material potreben za uporabo Znamke in sicer po elektronski pošti ali na USB nosilcu podatkov, poslanem s priporočeno pošto in mu preko dostavne službe, v roku 30 dni od sklenitve naročniškega razmerja, na naslov podjetja dostavil vsebino naročenega paketa.

Naročnik se zavezuje, da bo pred začetkom uporabe Znamke nosilcu poslal v potrditev vse materiale, ki vključujejo Znamko in sicer na elektronski naslov nosilca Merit.si@dnb.com ali na drug naslov, ki ga naknadno objavi nosilec.

 

9. Kršitev pravil uporabe

Nosilec si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab, ki pomenijo kršitev splošnih pogojev omeji ali prekine uporabo produkta, zoper kršitelja pravic intelektualne lastnine in drugih predpisov pa ukrepa v skladu z zakonom.

V primeru kršitev pravil uporabe produkta, si nosilec pridržuje pravico do naslednjih ukrepov zoper kršitelje:

 • pisni ali ustni opomin – v primeru opomina mora naročnik v roku 48 ur odpraviti napake pri uporabi Znamke;
 • začasni odvzem pravice do uporabe Znamke;
 • trajni odvzem pravice do uporabe Znamke in odstop od pogodbe.

 

Postopek nosilca v primeru kršitev uporabe:

 1. V primeru suma kršitve pravil uporabe, bo pooblaščena oseba nosilca kontaktirala naročnika in pridobila informacije o načinu uporabe storitve in razlogih za morebitno odstopanje od pravil uporabe storitve ter v primeru neutemeljenih razlogov izdala pisni ali ustni opomin naročniku.
 2. V primeru nadaljevanih kršitev, bo nosilec uvedel začasni odvzem pravice do uporabe Znamke in tako onemogočil nadaljnjo zlorabo uporabe produkta.
 3. V primeru nadaljevanih kršitev, bo nosilec naročniku posredoval pisno opozorilo pred trajnim odvzemom pravice do uporabe Znamke in prekinitvijo pogodbenega razmerja. Po ponovni kršitvi bo nosilec sprožil postopek razveze pogodbe z obvestilom naročniku.

Ne glede na zgoraj navedene ukrepe je naročnik dolžan na podlagi izstavljenega računa nosilca, v celoti poravnati obveznosti iz naročniškega razmerja.

Nosilec si pridržuje pravico, da zoper kršitelja ukrepa skladno z veljavno zakonodajo. Naročnik je odgovoren za vso škodo, ki nastane nosilcu ali njegovim povezanim osebam ali drugim naročnikom, zaradi kršitve pravil o uporabi Znamke.

 

10. Cenik, stroški storitev in E-račun

Cenik storitev za posamezne produkte določa nosilec.
Cene so navedene v EUR in so brez DDV.

V primeru, ko naročnik ne izpolnjuje svojih obveznosti po pogodbi in teh splošnih pogojih, je nosilec poleg zamudnih obresti upravičen do povračila stroškov za opomine po ceniku nosilca ter do povračila vseh drugih stroškov morebitne (izvensodne in sodne) izterjave v njihovem dejanskem obsegu, vključno a ne omejeno na stroške poizvedb, odvetniške in druge stroške (izvensodne in sodne) izterjave. V primeru vseh vrst sodnih postopkov, vključno s postopki zaradi insolventnosti (prisilna poravnava, stečaj) in postopkih prenehanja pravne osebe, je naročnik dolžan povrniti nosilcu poleg stroškov sodnega postopka še odvetniške stroške, stroške poizvedb in druge stroške (izvensodne in sodne) izterjave.

Naročnik pooblašča nosilca, da v primerih, ko je to potrebno za izvrševanje te pogodbe, posreduje podatke v zvezi s to pogodbo tretjim osebam in opravi vse poizvedbe pri pristojnih državnih in drugih organih, bankah, hranilnicah in drugih finančnih organizacijah ter navedenim subjektom dovoljuje, da nosilcu posredujejo zahtevane podatke. Naročnik nadalje izrecno dovoljuje, da nosilec opravi poizvedbo in pridobi podatke o njegovih osebnih in drugih podatkih, med drugim zlasti o zaposlitvi, premičnem in nepremičnem premoženju, terjatvah, deležih, delnicah in drugih vrednostnih papirjih, številkah računov pri bankah in plačilnih institucijah ter drugem njegovem premoženju, prebivališču, davčni številki in drugih podatkih pri drugih upravljavcih zbirk podatkov, če jih nosilec ne bi imel oziroma jih ni nosilcu osebno posredoval, pa so ti podatki potrebni za dosego namena teh splošnih pogojev in sklenjene pogodbe.

Nosilec bo osebne in druge podatke zbrisal iz svojih zbirk podatkov, ko bo dosežen namen pogodbe oziroma, ko bo potekel rok, ki predpisuje dobo hranjenja teh podatkov.

Naročnik izrecno soglaša, da se račun izstavlja in posreduje v elektronski obliki na z njegove strani določen elektronski naslov. Naročnik se lahko naroči tudi na prejem e-računa v elektronski obliki v uporabnikovo spletno banko. Na prejemanje e-računa v elektronsko banko se lahko prijavi naročnik, ki je komitent/stranka banke, ki omogoča prejemanje e-računov in je hkrati uporabnik spletne oziroma elektronske banke.

 

11. Tehnični pogoji

Naročnik je sam odgovoren, da razpolaga z ustrezno spletno stranjo ter drugimi spletnimi vmesniki, ki omogočajo namestitev certifikata ter ostalega materiala, ki ga vsebuje naročeni paket.

Nosilec zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne opreme ali ravnanja naročnika.

Nosilec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko pri naročniku nastale zaradi morebitnih tehničnih težav.

 

12. Pomoč pri uporabi produktov

Nosilec bo v običajnem delovnem času zagotavljal brezplačno pomoč in svetovanje pri uporabi produktov, in sicer s pomočjo telefona in/ali elektronske pošte.

 

13. Pravila uporabe certifikatov Boniteta odličnosti

Naročniki ne smejo na kakršenkoli način posegati v Znamko, v smislu, da bi jo spremenili ali predelali, prav tako je ne smejo registrirati kot Znamko ali del Znamke v Sloveniji ali tujini.

Naročnik, ki pridobi Licenco, dobi ves potreben material za uporabo Znamke v vektorski obliki po e-pošti ali na USB nosilcu podatkov, poslanem preko dostavne službe.

Naročnik se zavezuje, da bo Znamko uporabljal le za lastne namene:

 • na predpakiranih izdelkih,
 • v različnih objavah, katalogih, prospektih, navodilih,
 • na poslovnih dopisih,
 • na fakturah,
 • v oglasih, reklamnih filmih, video in tonskih zapisih,
 • na elektronskih materialih: e-pošta, spletna stran in bannerji,
 • na družbenih omrežjih,
 • na sejmih in razstavah.

 

Znamko lahko uporablja tudi po preteku obdobja certificiranja, vendar z obveznim pripisom letnice preteklega certificiranja (primeroma in v izogib dvomu: če naročnik v letu 2017 uporablja blagovno znamko, ki se nanaša na certificiranje v letu 2016, mora poleg blagovne znamke v primerljivi velikosti navesti letnico 2016).

Naročnik se zavezuje, da bo pri uporabi Znamke za posamezno obdobje certificiranja, po izteku le-tega, uporabljal Znamko s tisto bonitetno oceno, ki jo je skladno z metodologijo nosilca dosegal v posameznem obdobju certificiranja (primeroma in v izogib dvomu: naročnik je v obdobju certificiranja za leto 2016 dosegal bonitetno odličnost AAA, v obdobju certificiranja za leto 2017 pa dosega bonitetno odličnost AA, lahko uporablja Znamko, v kateri je stilizirana črka AAA, samo z ustrezno navedbo letnice, to je v konkretnem primeru 2016).

 

14. Varovanje in uporaba (osebnih) podatkov

Nosilec se zavezuje, da bo osebne podatke varoval skladno z veljavno zakonodajo.

Da bi skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov preprečili nepooblaščen dostop do osebnih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov.

Vse osebne podatke uporabljamo in hranimo skladno z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

 

15. Avtorskopravno varstvo podatkov

Naročnik se strinja, da je seznanjen z navodili in pravili uporabe produktov in da bo upošteval pravila in predpise, predvsem v zvezi z avtorskopravnim varstvom.

 

16. Prenehanje naročniškega razmerja

Naročniško obdobje preneha po izteku obdobja za katerega je sklenjeno.

Naročniško razmerje preneha tudi , v primeru, da naročnik izgubi pravico do uporabe znamke, to se zgodi, če

 • naročnik – pravna oseba preneha ali je v postopku insolventnost;
 • z dnem blokade TRR-ja podjetja;
 • se certifikat Boniteta odličnosti uporablja na način, ki ni skladen s splošnimi pogoji nosilca ali v materialih, ki jih ni odobril nosilec v skladu.

Naročnik mora najkasneje v 3 dneh po izgubi pravice do uporabe Znamke, le-to na svoje stroške odstraniti iz vseh materialov in komunikacij in jo prenehati uporabljati.

Vsebina posameznega paketa ostane naročniku v uporabi tudi po preteku naročniškega razmerja, to pa ne velja za e pasico – za podpise elektronske pošte in spletnih strani podjetja (slo+ang+nem) ter objave logotipa na Dun & Bradstreet katalog AAA, ki se po preteku enega leta ukineta. 

 

17. Sprememba splošnih pogojev

Nosilec si pridržuje pravico, da kadarkoli brez odpovednega roka ukine ali spremeni kateregakoli od tukaj navedenih splošnih pogojev. Nosilec se zavezuje, da bo naročnika o morebitnih bistvenih spremembah splošnih pogojev, obvestil na do sedaj običajen način.

 

18. Reševanje sporov

Morebitne spore, ki bi izvirali iz pravnega razmerja ali v zvezi z njim, bosta stranki reševali sporazumno, v kolikor to ne bo mogoče je stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

19. Veljavnost splošnih pogojev

Splošni pogoji veljajo od 11. 8. 2021.

 

Dun & Bradstreet d.o.o., Ljubljana

 

 

 

Družba Dun & Bradstreet, vodilni svetovni ponudnik poslovnih podatkov in analitike, se ves čas svojega delovanja in obstoja zavzema za transparentno in zakonito zbiranje, obdelavo in posredovanje vseh vrst informacij, ki se nanašajo na poslovno in gospodarsko okolje, pri čemer sledi usmeritvi, da je za dobro delujoče in transparentno gospodarsko okolje potrebna čim večja transparentnost podatkov o poslovanju podjetij in drugih oseb. V vsaki Dun & Bradstreet oceni so uporabljeni različni kazalniki in posledično vsaka ocena kaže drugačne poglede na poslovanje posamezne družbe. 

FINANČNA OCENA 

Finančna ocena je izračunana na podlagi bilančnih podatkov, ki ste jih oddali na AJPES za preteklo leto. Finančni izkazi so edina osnova za izračun finančne ocene. 

Izračun finančne ocene temelji na finančnih kazalnikih, ki jih v praksi uporabljajo zainteresirane stranke (banke, poslovni partnerji, bonitetne hiše itd). Vsak uporabnik si za potrebe svojega pogleda izdela svoj način in metodologijo. Analitična hiša Dun & Bradstreet je analizirala veliko spremenljivk in za svojo metodologijo izbrala 6 ključnih kazalnikov, ki odražajo uspešnost in likvidnost podjetja. 

Delež dolga v financiranju - pove nam, koliko sredstev je financiranih s strani tujega kapitala. Višja vrednost kazalnika predstavlja višje finančno tveganje s strani upnikov.

 

DDVF =

 

Plačilna sposobnost - pove nam, kakšna je pokritost kratkoročnih obveznosti s kratkoročnimi sredstvi. Višja vrednost kazalnika predstavlja višjo likvidnost podjetja.

 

PS =

 

Servisiranje dolga - pove nam, kakšno je razmerje med prostim denarnim tokom (čistim dobičkom in amortizacijo) in celotnimi obveznostmi. Višja vrednost kazalnika pove večjo potencialno zmožnost plačila obveznosti.

 

SD =

 

Kreditna izpostavljenost iz poslovanje - pove nam, koliko sredstev je vezanih v terjatvah glede na poslovne prihodke. Višja vrednost kazalnika nakazuje na višje poslovno tveganje.

 

KI =

 

Poslovna donosnost sredstev - pove nam, kako uspešno se uporabljajo sredstva. Višja vrednost kazalnika pomeni, da sredstva, ki se uporabljajo v poslovanju prinašajo višji dobiček.

 

ROA =

 

Obračanje sredstev - pove nam, koliko prihodkov generirajo celotna sredstva. Višja vrednost kazalnika pove, da se sredstva hitreje obračajo.

 

KOS =

 

Naš postopek dodeljevanja točk pri finančni oceni temelji na razvrščanju podjetji znotraj posameznih primerljivih skupin oziroma so točke dodeljene relativno glede na ostale v primerljivi skupini. Posamezno podjetje se v prvem koraku razvrsti v eno izmed desetih skupin po kriteriju velikosti sredstev in v eno izmed desetih skupin po kriteriju velikosti celotnih prihodkov. Prvo skupino predstavljajo najmanjša podjetja oziroma podjetja z najmanjšimi prihodki, deseto skupino pa največja podjetja oziroma podjetja z največjimi prihodki. Namen razvrščanja je primerjava primerljivih podjetij med seboj – velika podjetja z velikimi, mala z malimi.

Omenjeni kazalniki predstavljajo osrednji del bonitetnega sistema, ki na koncu posamezne vrednosti kazalnikov normira in preoblikuje v točkovni sistem. Točkovni sistem predstavlja osnovo za izvedbo bonitetnih razredov. Zaradi vrednosti zgornjih kazalnikov izvedenih iz bilančnih podatkov 2017 točkovni sistem dodelil bonitetno oceno od A do E.

 

DINAMIČNA OCENA

 

Dinamična ocena je spremenljivi del bonitetne ocene, pri izračunu upošteva tako pretekle spremembe v podjetju, kakor tudi tekoče, vsakodnevne spremembe, zato se lahko spreminja dnevno. Je napovedna ocena če bo podjetje imelo daljšo blokado ali ne.  Dinamična ocena je označena z ++, +, - ter --.

Vir podatkov za dinamično oceno so naslednji kazalniki:

·         dejavnost;

·         lokacija;

·         profil podjetja;

·         tožbe;

·         blokade;

·         plačilne navade;

·         finančni podatki.

 

DUN & BRADSTREET MEDNARODNI CERTIFIKAT BONITETNE ODLIČNOSTI

 

Model ocenjevanja Dun & Bradstreet standarda bonitetne odličnosti vključuje širok spekter dosegljivih informacij o podjetju (torej ne samo finančnih podaktov) temveč tudi blokade, tožbe, plačilne navade, tveganja lastniških povezav, itd. V model ocenjevanja je izbranih in vključenih 70 statistično značilnih spremenljivk, ki so razdeljene v štiri sklope, medtem ko smo analizirali preko 300 spremenljivk. Izbrane spremenljivke so tiste, ki s statistično značilnostjo ponazarjajo variabilnost pojava (default).

Model ocenjevanja bonitetne odličnosti napoveduje verjetnost prenehanja delovanja podjetja, insolventnosti (stečaj, prisilna poravnava, likvidacija, preventivno prestrukturiranje), uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov ali blokade TRR daljše kot 90 dni v naslednjih 12 mesecih.

Sestavljen je iz štirih modulov:

 1.  Demografski modul, ki zajema profilne podatke kot so starost, tip, dejavnost in število zaposlenih subjekta ter tožbe. V ta modul so vključeni tudi sklopi podatkov kot so pravna forma, regija, občina, starost subjekta ter število odprtih in zaprtih  TRR-jev v zadnjem letu.
 2. Finančni modul, ki zajema ključne postavke iz bilance stanja, izkaza uspeha in izbrane kazalnike ter njihove trende.
 3. Modul plačilnih navad, kjer se upošteva časovno utežena plačilna disciplina, deleži predplačil in deleži daljših plačilnih zamud glede na podatke posredovane s strani partnerjev podjetja.
 4. Modul blokad, kjer so zajetipodatki o blokada v zadnjih 365 dneh.

Omenjeni kazalniki predstavljajo osrednji del bonitetnega sistema, ki na koncu posamezne vrednosti kazalnikov normira in preoblikuje v točkovni sistem. Točkovni sistem predstavlja osnovo za izvedbo razredov.

Dun & Bradstreet mednarodni certifikat bonitetne odličnosti tako ne odraža samo več kot leto dni stare finančne slike podjetja temveč vključuje ogromen nabor statistično relavantnih in ažurnih podatkov, ki z naprednimi analitičnimi algoritmi kažejo na verjetnost neuspeha oziroma propada podjetja

 

Kontaktirajte nas

Pokličite nas na telefonsko številko

Get Started Module - Izdelki