Zlata bonitetna odličnost

Predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost med podjetji, ki boniteto odličnosti izkazujejo že tri leta zapored

Predstavlja najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt
Nadpovprečna bonitetna vrednost med podjetji, ki boniteto odličnosti izkazujejo že tri leta zapored
Temelji na računovodskih izkazih in drugih dinamičnih kazalnikih podjetij
Zlata bonitetna odličnost

Zlata bonitetna odličnost je ocena, s katero bonitetne hiše na osnovi različnih kriterijev ocenjujejo boniteto podjetja skozi daljše obdobje – med drugim so sestavni del ocene tudi ocena plačilne sposobnosti, kreditna sposobnost, zadolženost, dobičkonosnost in drugi kriteriji tveganosti poslovanja s podjetjem.

Podjetje, ki izkazuje zlato boniteto odličnosti, predstavlja najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji: dobavitelji, kupci, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji.

Kaj je zlata bonitetna odličnost?

Zlata bonitetna odličnost predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost med podjetji, ki boniteto odličnosti izkazujejo že tri leta zapored. Temelji na računovodskih izkazih in drugih dinamičnih kazalnikih podjetij ter napoveduje nadpovprečno varno in uspešno poslovanje podjetja v naslednjih dvanajstih mesecih.

Podjetja z zlato boniteto odličnostjo poslujejo z nadpovprečnimi rezultati ter izpolnjujejo stroge kriterije za doseganje izredno nizke verjetnosti za nastanek negativnih dogodkov v prihodnjih dvanajstih mesecih.

• stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08 % verjetnost),

• izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81 % verjetnost),

• blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma (< 0,41 % verjetnost).

Gospodarski subjekti z zlato boniteto odličnosti AAA imajo kar 91 % verjetnost, da boniteto odličnosti ohranijo tudi v naslednjem letu.

V mednarodnem okolju je certificiranje že uveljavljena praksa in na ta način si podjetja dodatno utrjujejo svoj ugled ter zaupanje v domačem in tujem poslovnem okolju. Imetniki certifikata si tako pridobijo dodatno zaupanje poslovnih partnerjev.

Dun & Bradstreet ima večletno tradicijo v podeljevanju certifikatov bonitete odličnosti v naslednjih evropskih državah: Švedska, Norveška, Finska, Danska, Slovenija, Hrvaška in Madžarska. V prihodnjih letih se bo certificiranje izvajalo v celotni skupini 19-ih evropskih držav, kjer smo prisoteni.

Zakaj je pomembno, da pridobite certifikat bonitete odličnosti?

V mednarodnem okolju je omenjeno certificiranje že uveljavljena praksa in na ta način si podjetja dodatno utrjujejo svoj ugled ter zaupanje v domačem in tujem poslovnem okolju. Imetniki certifikata si tako pridobijo dodatno zaupanje poslovnih partnerjev.

Če imate dodatna vprašanja, vas vabimo, da nas kontaktirate na e-naslov: merit.si@dnb.com ali na telefonsko številko 080 39 03 in z veseljem vam bomo nanje odgovorili.

Prejemniki zlate bonitetne odličnosti

Preverite, katera podjetja poslujejo nadpovprečno in so vpisana v imenik bonitetno odličnih.

Imenik
Kaj pravijo prejemniki zlate bonitetne odličnosti

Prejemniki certifikata Zlate bonitetne odličnosti razkrivajo skrivnosti svojega uspeha.

Preberite več

Kontaktirajte nas