Certifikat srebrne bonitetne odličnosti

Predstavlja zaupanja vreden, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt
Nadpovprečna bonitetna vrednost podjetij, ki že tri leta zapored dosegajo enega od razredov bonitetne odličnosti A, AA ali AAA
Imetniki certifikata bonitetne odličnosti, se lahko pohvalijo z oceno
Srebrna bonitetna odličnost

Pravico do uporabe mednarodno priznanega statusa srebrne odličnosti pridobijo podjetja, ki zadostijo kriterijem bonitetne odličnosti A, AA in ali AAA 3 leta zapored.

Podjetja, ki izkazujejo srebrno bonitetno odličnost predstavljajo najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji: dobavitelji, kupci, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji. Temelji na računovodskih izkazih in drugih dinamičnih kazalnikih podjetij ter napoveduje nadpovprečno varno in uspešno poslovanje podjetja v naslednjih dvanajstih mesecih.

Kaj je srebrna bonitetna odličnost?

Podjetja s srebrno bonitetno odličnostjo poslujejo z nadpovprečnimi rezultati in izpolnjujejo stroga merila za doseganje zelo nizke verjetnosti neželenih dogodkov v naslednjih dvanajstih mesecih:

  • stečaj, prisilna poravnava ali likvidacija,
  • izbris subjekta iz registra gospodarskih subjektov,
  • neprekinjeno blokiranje transakcijskih računov podjetja dlje kot 60 dni ali 90 dni.

Dun & Bradstreet ima dolgo tradicijo pri podeljevanju certifikatov o odličnosti v 19 evropskih državah: na Švedskem, Norveškem, Finskem, Danskem, v Estoniji, Latviji, Nemčiji, na Madžarskem, Češkem, Slovaškem, v Belgiji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji in Bosni in Hercegovini.

Zakaj je pomembno, da pridobite srebrno bonitetno odličnost?

Zadnja leta smo v gospodarstvu beležili pozitivne trende in navkljub temu je bil procent podjetij, ki so dosegali standarde bonitetne odličnosti še vedno precej nizek. Podjetja, ki so tekom let dosegala in izkazovala konsistenco uspešnosti poslovanja so se letos znašla pred velikimi izzivi. Failure score (FS) model, ki ga uporabljamo kot temelj za izračune bonitetne odličnost je najbolj zanesljiva ocena, ki ji lahko sledimo v teh časih, ko je do predikcije težko priti. Certifikati tako igrajo še posebej veliko vlogo pri sestavljanju končne slike, saj so tista podjetja z visokim številom točk FS, podjetja, ki so se v najbolj togih, negotovih in nepredvidljivih časih najbolje znašla in izkazala ter ohranila stabilnost.

Srebrno bonitetno odličje kot kakovosten indikator sporoča, da je podjetje neomajno tudi takrat, ko utečeni posli prenehajo biti utečeni. Kot ugleden potni list služi pri krepitvi ugleda, sploh ko se zdi, da gre vse od začetka. Z dodanim presekom v gospodarstvu izpostavljamo pomembnost v tradiciji doseganja standardov, ki bo iz vidika ohranjanja in sklepanja novih poslov poskrbela za vsevšečnost iz vidika plačilne discipline.

Prejemniki srebrne bonitetne odličnosti

Preverite, katera podjetja poslujejo nadpovprečno in so vpisana v imenik bonitetno odličnih.

Imenik bonitetno odličnih
Kaj pravijo prejemniki srebrne bonitetne odličnosti
Prejemniki certifikata Srebrne bonitetne odličnosti razkrivajo skrivnosti svojega uspeha.
Preberite več

Kontaktirajte nas